APEL NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA NA HITNO REAGIRANJE POVODOM KRŠENJA PRAVA BOŠNJAČKE DJECE U RS-U

0
564

indeksirajSarajevo, 19.08.2014.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid, Svjetskog bošnjačkog kongresa izražava zabrinutost ponašanjem i institucionalnim djelovanjem vlasti manjeg bh. entiteta Republika Srpska povodom ponovnog ograničavanja ljudskih prava Bošnjaka, odnosno prava na bosanski jezik bošnjačke djece.

Odluka Pedagoškog zavoda da prema Ustavu RS-a ne postoji bosanski jezik govori nam o daljoj politici aparthejda u RS-u, te psihološkim pritiskom koji će Bošnjake dovesti do gubitka prava na život na tom prostoru.

Prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda čija je potpisnica i država Bosna i Hercegovina, jedno od osnovnih ljudskih prava jeste pravo na obrazovanje, odnosno u Protokolu 1 (član 2) jasno je normirano: “Niko ne može biti lišen prava na obrazovanje. U vršenju svih svojih funkcija u oblasti obrazovanja i nastave država poštuje pravo roditelja da osiguraju takvo obrazovanje i nastavu koji su u skladu sa njihovim vlastitim vjerskim i filozofskim uvjerenjima.”

Po pravnoj snazi Evropska konvencija ima karakter ustavnog principa što znači da je iznad Ustava Bosne i Hercegovine i kao takva ima direktno dejstvo, a sva prava i protokoli sadržani u Konvenciji moraju se jednako primjenjivati prema svim građanima.

Nepoštivanje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustava i zakona manjeg bh. entiteta koji definiraju pravo na obrazovanje, pravo na maternji jezik kao temeljnim ljudskim pravom, ukazuje na anarhiju ponašanja vlasti manjeg bn. entiteta koje mora biti zaustavljeno.

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid SBK poziva na hitno zaustavljanje politike aparthejda prema Bošnjacima u manjem bh. entitetu, jer takvo ponašanje predstavlja novo etničko čišćenje.

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid SBK apeluje na nadležne institucije države Bosne i Hercegovine da hitno reagiraju na ovako besramno ponašanje vlasti i organa manjeg bh. entiteta, jer su Bošnjaci ravnopravan narod na tom prostoru, a dalje ograničavanje ili zabranjivanje osnovnih ljudskih prava je uvod u novi genocid, tzv.psihološki genocid.

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid

Svjetskog bošnjačkog kongresa

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote