BANU PODRŽAVA RAD BOŠNJAČKIH FILOLOGA I BRANIT ĆE NJIHOV NAUČNI I MORALNI INTEGRITET

0
665

1Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) oglasila se saopćenjem za javnost povodom medijskih napada na akademika Dževada Jahića, autora Rječnika bosanskog jezika u kojem ističe da stoji iza rada bošnjačkih filologa, podržava taj rad i branit će njihov naučni i moralni integritet od ovakvih napada i pokušaja diskreditacije otkuda god oni dolazili

U zadnje vrijeme svjedoci smo bezobzirnih pritisaka iz manjeg entiteta, a osobito nakon očite krize u kojoj se našlo vođstvo tog entiteta zbog sve oštrijih kritika mjera očite diskriminacije koja se na prostoru tog entiteta vrši nad pripadnicima drugih naroda, a osobito bošnjačkog naroda, mjera koje idu od negacije njihovih političkih, kulturnih, socijalnih i imovinskih pitanja, do pristrasne sudske prakse i promjene imena gradova, spomeničkih mjesta i ulica, a što sve ima cilj da se Bošnjaci sasvim eliminiraju sa prostora tog entiteta i tako dovrši etničko čišćenje započeto tokom agresije.  Sve te mjere uperene protiv Bošnjaka imaju svoj logični izraz i kulminiraju u naporu  da se negira bosansko ime uopće i da se time potpuno mijenja ne samo stanje  u Republici Srpskoj nego i ukupna slika Bosne i Hercegovine.

Sva ta antidejtonska, pravno neodrživa i genocidna, djelovanja kulminiraju u potpunom negiranju postojanja jezika Bošnjaka koji se od iskona naziva bosanskim i koji ima jasan teritorijalni i historijski kontinuitet više od hiljadu godina. Ime i upotrebu tog jezika najprije je zabranjivala austrijska okupatorska uprava u Bosni i Hercegovini, a sada to pokušava činiti i srpska entitetska uprava, koja se time ponaša na jednak način kao i austrougarski okupator. Naime, pored toga što je ta uprava potpuno pravoslavizirala cjelokupan obrazovni sistem i sistem kulturnih institucija, te sve one nose imena srpskih svetaca i značajnih ljudi srpske historije, nasilno iselila pola miliona Bošnjaka, ona je preduzela i obimne mjere sistematskog zatiranja bosanske toponomastike, nasilno mijenjajući imena gradova i na mjesto izvornih i historijskih uvodeći srpske znakove i toponime naseljenih mjesta, trgova, ulica, gradskih rejona i lokaliteta. Sve se u tome dijelu Bosne i Hercegovine nasilno i bezobzirno srbizira i time vrši zločin genocida, kako je on definiran u međunarodnom pravu.

Najveći zločin koji ima genocidno značenje ipak predstavlja zabrana učenja i upotrebe naziva sopstvenog jezika za Bošnjake. Kad su počele učestale reakcije javnosti i posebno institucija bošnjačkog naroda protiv ovih diskriminatorskih mjera srpske vlasti, došlo je do podrške toj vlasti ne samo od strane političkih nego i naučnih institucija iz Srbije.Tako je čak i SANU pokušala podržati ovu genocidnu politiku, koja implicira negaciju i naroda i zemlje Bosne, do koje se dolazi diskriminacijom bosanskog imena. Kada je to razotkriveno kao obično politikanstvo, tada se težište takve negacije  prenijelo na diskriminiranje najistaknutijih bošnjačkih naučnika koji su započeli rad na obradi jezika svog naroda i tako definitivno skinuli veo skrivanja istine o njemu i stali u odbranu iskonskoga prava naroda na svoj jezik i prava da taj svoj jezik imenuje historijskim imenom svoje zemlje. Pokušaji da se u toj kampanji protiv bošnjačkih filoloških autoriteta angažiraju razni ljudi željni lične slave i koristi samo su ponavljanje nekada uspješne, a danas bezuspješne, prakse korištenja denacionaliziranih i korumpiranih Bošnjaka, ili bolje reći muslimana, koji nemaju nacionalnu svijest, koji više ne znače ništa u bošnjačkoj javnosti, niti će odlučivati o sudbini našeg naroda i njegovog jezika.

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU), kao najviša naučna institucija bošnjačkog naroda u cjelini, stoji iza rada bošnjačkih filologa, podržava taj rad i branit će njihov naučni i moralni integritet od ovakvih napada i pokušaja diskreditacije otkuda god oni dolazili, saopćeno je iz Informativne službe BANU.

(BANU)

3.67 avg. rating (77% score) - 3 votes