BANU

0
884

1465325_10201833040365972_1244672104_n-300x2201“Ne! Nećemo više biti kao bolesnici koji će u tišini i lažnoj finoći popustiti svima i dati Bogu dušu.” (Muftija Muamer efendija Zukorlić)

Piše: Armin Čusto dipl. iur.

Borba Bošnjaka za fizičku, intelektualnu, kulturnu, duhovnu egzistenciju traje vijekovima i jedini su narod koji je preživio jedanaest valova genocida, narod kojem neprijatelj nije dao mira, bilo da je bio u pitanju Bošnjak u Bosni i Hercegovini ili Bošnjak u Sandžaku. Nekako, kad god pišem članak ne mogu da ne stavim rečenicu silovanje Bošnjakinje Emine „Ubijte me, ali mi ne uzimajte čast“. Emina je silovana i ubijena, ubijeno je još na hiljade Bošnjaka, na hiljade Bošnjakinja je silovano, i uprkos tome Bošnjaci kao narod nikada nisu imali želju za osvetom, neće je ni imati, nema taj narod u sebu genocidnu supstancu. Ali ovaj narod nikada neće biti više doveden pred zid genocida, nikada više nikada se ovaj narod neće prilagođavati, prošlo je vrijeme kada su Bošnjaci mogli biti sve, samo ne Bošnjaci. Zadatak svakog Bošnjaka je stati iza drugog Bošnjaka, zadatak nam je graditi institucije kojima ćemo se intelektualno, kulturno i duhovno uzdizati. Upravo zbog toga su osnovane bošnjačke institucije, odnosno Svjetski Bošnjački kongres, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti i Bošnjačka nacionalna fondacija.

ZAŠTO?

Gore navedene institucije su bedem zaštite bošnjačkog naroda, u uvjetima kada isti narod preživljava psihološki genocid, u uvjetima kada svaki vid ujedinjavanja Bošnjaka nailazi na napad od istih onih koji su pravili projekat za istrebljenje Bošnjaka. Naime, odmah po inaguraciji i proglašenju članova Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti reagovala je Srpska akademija nauka  i umjetnosti ocijenila je osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti kao neku vjersku instituciju. Naravno, razumljivo je da to dolazi od Srpske akademije nauka i umjetnosti, jer ne smijemo zaboraviti kakvu je ulogu imala Srpska akademija nauka i umjetnosti. Ta ista akademija je glavni arhitekta genocida nad Bošnjacima. Srpska akademija nauka i umjetnosti predstavlja genocidnu akademiju, koja ima samo jedan cilj, a to je kako ponovo uništiti Bošnjake, nakon izvršenih jedanaest valova genocida. Zbog toga je i osnovana Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti. Navedena akademija će sa svojim akademicima predstavljati ‘modus vivendi’, kako i na koji način zaštiti Bošnjake od daljeg napadanja, konstantno izlaziti s naučnim radovima u kojima će se pratiti stanje nacije, te upravo zbog toga BANU predstavlja nacionalnu instituciju Bošnjaka.

Analiziramo li sadašnju situaciju u kojoj se nalaze Bošnjaci, jednostavno možemo zaključiti, da nemamo elite koja će slobodno iznijeti stav o gorućim problemima Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Otvoreno možemo reći da akademici u sastavu Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti predstavljaju bošnjačku elitu, koja će svojim intelektualnim kapacitetom doprinijeti uzdizanju Bošnjaka, kao što to imamo slučaj u Velikoj Britaniji, tzv. „House of Lords“.

IMG_5404

Napokon su Bošnjaci dočekali da imaju svoje institucije, zato nas i ne treba čuditi stav neprijatelja povodom osnivanja BANU-a. Njima je odgovaralo kada Bošnjaci nisu imali svoje institucije i kad su Bošnjaci šutjeli. Tome ide u prilog činjenica kada je uvaženi muftija Muamer ef. Zukorlić sa saradnicima osnovao Univerzitet u Novom Pazaru. Dan nakon osnivanja uslijedila je lavina napada, jer neprijatelj voli prosječnog i srednje šklovanog Bošnjaka, zato što zna da sa takvim Bošnjakom može upravljati i nametati mu uvjete kojima će se Bošnjak prilagođavati.

Uvaženi Bošnjaci i Bošnjakinje, od Bosne i Hercegovine do Sandžaka, od Albanije, Kosova pa do Makedonije i Turske, od Evrope do Amerike i Australije, neka nam je hairli osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, s porukom, Bošnjaci su narod koji više nikada neće šutjeti, jasno i argumentovano ćemo braniti svoje interese, na to nas obavezuje amanet naših šehida.

4.50 avg. rating (89% score) - 8 votes