BRAMMERTZ: OSLOBAĐANJEM PERIŠIĆA NANESENA JE NEPRAVDA ŽRTVAMA

0
627

files.phpTužilaštvo Haškog tribunala podnijelo je danas zahtjev Apelacionom vijeću Haškog tribunala, u kojem traži ponovno razmatranje odluke o oslobađanju bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića optužbi za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici od 1993. do 1995. godine, izjavio je glavni tužilac Serge Brammertz.

U zahtjevu se navodi da je pogrešno ukinuta pravno valjana osuđujuća presuda i kazna Perišiću od 27 godina mora ispraviti, a sve kako bi se ispravila teška nepravda nanesena desetinama hiljada muškaraca, žena i djece koji su ubijeni u Sarajevu i Srebrenici, kao i njihovim porodicama.

index“To što je Tužilaštvo nakon pažljivog razmatranja dostavilo ovaj zahtjev, direktna je posljedica presude u predmetu Šainović, koja je donesena 23. januara 2014. godine. U toj presudi Apelaciono vijeće Međunarodnog suda je nedvosmisleno poništilo pogrešan zaključak iz drugostepene presude u predmetu Perišić prema kojem je “konkretna usmjerenost” element odgovornosti za pomaganje i podržavanje. Upravo na tom uslovu “konkretne usmjerenosti”, Apelaciono vijeće je ukinulo osuđujuće presude Pretresnog vijeća za pomaganje i podržavanje i Perišić je u žalbenom postupku pogrešno oslobođen”, istakao je Brammertz.

Tužilaštvo je, dodao je Brammertz, od objavljivanja drugostepene presude Perišiću u februaru 2013. godine, tvrdilo da uslov “konkretne usmjerenosti” nije dobar i da bi trebao biti poništen. U predmetu Šainović, Tužilaštvo je dostavilo detaljan podnesak Apelacionom vijeću, gdje se navodi da “konkretna usmjerenost” nema utemeljenja u međunarodnom običajnom pravu, da je u suprotnosti s dosljednom sudskom praksom Međunarodnog suda, da nema koherentnost pravne doktrine i da dovodi u pitanje poštivanje međunarodnog humanitarnog prava.

“U presudi Apelacionog vijeća u predmetu Šainović, vijeće je prihvatilo naše argumente i zaključilo da je drugostepena presuda u predmetu Perišić u “direktnom i suštinskom konfliktu” s prevladavajućom sudskom praksom i međunarodnim običajnim pravom. Apelaciono vijeće Specijalnog suda za Sierra Leone je u drugostepenoj presudi u predmetu Taylor došlo do istog zaključka. Tužilaštvo je sada zatražilo od Žalbenog vijeća da preduzme sljedeći korak potreban da bi se ispravila potvrđena greška tako što će ponovo uzeti u razmatranje drugostepenu presudu u predmetu Perišić i odlučiti o Perišićevoj krivičnoj odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu i Srebrenici na osnovi ispravnog pravnog standarda”, pojasnio je Brammertz, dodavši da je Žalbeno vijeće, poništavajući pogrešan zaključak u drugostepenoj presudi u predmetu Perišić pokazalo svoju nezavisnost, nepristranost i sposobnost za kritičko razmišljanje i doprinijelo jačanju sistema međunarodnog pravosuđa i vladavine prava.

Ponovno razmatranje je vanredna mjera, rekao je Brammertz, dodavši da Tužilaštvo uvažava tu činjenicu, no to je mjera na kojoj se treba insistirati. Tužilaštvo će i dalje koristiti sve pravne mehanizme, kako bi insistiralo na pravednim ishodima, a koji ispravno pokazuju krivicu optuženih osoba.

“Slažemo se sa sudijom Shahabuddeenom, koji je u jednom prethodom predmetu pred Međunarodnim sudom napisao da bi “vrata za otklanjanje posljedica eventualnog nesumnjivog neostvarenja pravde trebalo držati širom otvorenim u ustanovi čija je misija da donese međunarodnu krivičnu pravdu u region kojem je ona potrebna.”

“Ponovno razmatranje drugostepene presude u predmetu Perišić pomoći će u ostvarenju pravde za žrtve, što je prvenstveni cilj Tužilaštva, Međunarodnog suda, kao i međunarodnog krivičnog pravosuđa u cjelini”, naglasio je Brammertz.

(Bošnjaci.net)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes