DONOŠENJE ZAKONA O ZABRANI NEGIRANJA GENOCIDA

0
740

1465325_10201833040365972_1244672104_n-300x2201Uprkos presudama za genocid Bosna i Hercegovina je jedina država u kojoj ne postoji Zakon o zabrani negiranja genocida.

Piše: Armin Čusto dipl. iur.

Hurmetom ovih šehida ovdje molimo Te, Bože, da nam grijeh nestane, da nam briga prestane, da nas bolest ostavi, da nas strah napusti, da nas siromaštvo ne prati, da nas bijeda ne vidi, da nas lijenost ne uhvati, da nas krivi put ne prevari, da nas prijatelji ne zaborave, da nas neprijatelji ne progone, da nas izdajnici ne prodaju, da nam narod bude slobodan, da nam domovina bude ponosna, da nam dom bude siguran, da nam društvo bude pošteno, da nam povratak kući bude uspješan, da borba za istinu i pravdu bude trajna, da nam zajedništvo u vjeri bude omiljeno, da nam život s komšijama bude dragovoljan. (Reis-l-ulema emeritus dr. Mustafa Cerić)

Uskoro će se navršiti sedam godina od presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u kojoj je jasno naznačena odgovornost Srbije, jer je prekršila čl. 1. i čl. 4. UN Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida iz 1948. (kršenje obaveze sprečavanja genocida i kršenje obaveze nekažnjavanja počinitelja genocida u BiH), te da se RS označava kao počinitelj zločina genocida. Navedena presuda označava Srbiju kao državu genocida koja je vojno, finacijski, pomagala u izvršenju genocida, a Republika Srpska predstavlja dokaz za genocidnu tvorinu, koja je imala jedan cilj a to je cjelokupno istrebljenje nesrpskog življa sa prostora Republike Srpske. Međunarodni sud u Hagu, domaći sudovi u drugim predmetima također su utvrdili genocid u  presudama protiv srpskih generala kao što je slučaj sa generalima: Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Drago Nikolić, Radislav Krstić, Petar Mitrović….

Uprkos presudama za genocid Bosna i Hercegovina je jedina država u kojoj ne postoji Zakon o zabrani negiranja genocida. Navedeni zakon bi predstavljao osnovu za sankcioniranje svih onih pojedinaca i grupa koji negiraju genocid koji se desio u protekloj agresiji na državu Bosnu i Hercegovinu. Glavni krivci za neusvajanje zakona su srpski delegati koji djeluju u okviru Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegiovine. Postoji samo jedan razlog zbog kojeg srpski političari blokiraju usvajanje navedenog zakona, a to je činjenica SUOČAVANJE SA VLASTITOM PROŠLOŠĆU.

genocid

Srpski predstavnici ne mogu da prihvate činjenicu da se desio genocid u Srebrenici, Višegradu, Prijedoru, Kalinoviku, Bratuncu. Ta genocidna tvorevina nastavlja dalje, ponovo započinje genocid, tzv. psihološki genocid nad Bošnjacima. Dokaz tome je nedavno uklanjanje riječi genocid sa spomenika nevino ubijenim Bošnjacima Višegrada.

Aktuelna srpska vlast u Višegradu nastavlja stopama svojih kolega koji su u ratu na sistematski način ubijali Bošnjake, silovali Bošnjakinje, rušili džamije i sve što je bošnjačko. Naravno, taj čin su osudili svi domaći i međunarodni predstavnici, ali deklarativno izostala je ona prava reakcija a to je  sankcioniranje aktuelne srpske vlasti. Aktuelna srpska vlast je prvo prekoračila granice svojih ovlasti, ulaskom orhana uprave Višegrada u mezarja, prostora u  vlasništvu Islamske  zajednice Višegrada. Naravno taj čin ulaska u mezarje u kojoj su ukopani nevino ubijeni Bošnjaci podsjeća na čin kad je srpska vojska i srpska vlast u protekloj agresiji sistematski uništavala imovinu Islamske zajednice, bilo da je u pitanju rušenje džamija, ili zatrpavanje mezarja u kojoj su ukopani Bošnjaci. Upravo iz toga čina se može vidjeti genocidnost Republike Srpske koja želi da uništi sve ono što je bošnjačko i što podsjeća na genocid.  Svaki postupak Republike Srpske prema Bošnjacima je nastavak genocida, ali ne više genocida puškom, tenkovima nego psihološki genocid. Slučaj da bošnjačka djeca nemaju pravo na bosanski jezik, da nana Fata Orlović nema pravo na mirno uživanje vlasništva i uklanjanje nelegalno izgrađene crkve, problemi oko prebivališta, pa sve do uklanjanja riječi genocid u Višegradu ne smiju se posmatrati kao izlovani slučajevi, kao slučajevi koji su „tek tako“ nastali, sve je to projekat srpske vlasti da se ostatak Bošnjaka koji žive u entitetu Republika Srpska zauvijek iseli sa tog prostora, kako bi postojao entitet Republika Srpska u kojoj bi Srbi činili stoprocentno stanovništvo. Narod koji u jednom dijelu države nema pravo na svoj jezik, nema pravo na mirno uživanje vlasništva kao najvažnije stvarno pravo, u kojem ne smije pisati riječ genocid na spomenicima, nije ništa drugo nego PSIHOLOŠKI GENOCID NAD BOŠNJACIMA, i dokaz da je enititet Republika Srpska genocidna tvorevina.

Izabrani bošnjački lideri ne smiju mirno posmatrati šta im radi aktuelna srpska vlast, oni imaju obavezu da reaguju, da učine sve kako bi spriječili dalje uništavanje Bošnjaka u genocidnoj tvorevini, jer se ne može Bakira Hasečić ostaviti na samilosti lokalnih zločinaca u Višegradu, koji nastavljaju stopama Milana Lukića, Sredoja Lukića, Željka Leleka, Miomira Savića.

Nije dovoljna deklerativna podrška Bošnjacima u entitetu Republike Srpske, mora se konkretno reagovati kako bi se spriječili dalji psihološki genocidi nad Bošnjacima. Međunarodna zajednica ne smije sa strane posmatrati dalje uništavanje Bošnjaka, kao što su nekad posmatrali (sramna uloga holandskog bataljona u Srebrenici).

Boli činjenica da je Bosna i Hercegovina država u kojoj se desio genocid, a da nije usvojila gore navedeni zakon. Svima nama je obaveza da „prislimo“ izabrane predstavnike na hitno donošenje ovog zakona, kako nam se isti genocid ne bi ponovo desio.

(SBK)

4.00 avg. rating (82% score) - 2 votes