FBI O PRAVNIM MOGUĆNOSTIMA PONIŠTENJA DAYTONA I UKIDANJA RS-A

0
707

7547e17add4281f7e59676d0f5398ed71c973330e84b910d0936bd95b5d6084fZa napredak Bosne i Hercegovine u procesu evroatlantskih integracija i njenog demokratskog razvoja neophodno je izvršiti temeljite promjene njenog unutarnjeg ustrojstva, koristeći se pravnim mehanizmima i instrumentima koji su joj na raspolaganju nakon Presude Međunarodnog suda pravde (ICJ) u Haagu iz 2007. godine, kojom je utvrđeno počinjenje genocida u Srebrenici, a odgovornost za to adresirana na institucije entiteta Republika Srpska.

Ocjena je to sudionika tribine o temi “Pravne mogućnosti poništenja Dejtonskog sporazuma i ukidanja RS-a“ koju je u Sarajevu organizirao Forum bošnjačkih intelektualaca u povodu 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Parizu.

Debata o ovoj temi bazirana je na tezama “da je Dejtonski sporazum 1995. godine Bosni i Hercegovini donio mir, a da je danas osnovni uzrok nesporazuma te da se RS od dominantne ‘srpske politike’ u BiH i Srbiji doživljava kao srpska država“.

Istovremeno, polazište za otvaranje ove teme, temelji se i na tezi da je Presudom ICJ-a utvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid, “a što je temeljem odredbi Bečke konvencije (član 53.) osnov ništavosti Dejtonskog ugovora, a time i RS-a kao njegovog produkta“.

Predsjednik i potpredsjednik Foruma bošnjačkih intelektualaca prof. dr. Suad Kurtćehajić i mr. Jusuf Pušina ustvrdili su da je sazrelo vrijeme da se na nov način “progovori“ o Dejtonskom sporazumu, koji kao međunarodni ugovor podliježe pravilima međunarodnih ugovora.

Pozvali su se na Bečku konvenciju o pravima ugovora (član 53.), odnosno najvažnije pravilo međunarodnog prava – ius-cogens normu, kao imperativnu normu kojom je propisano “da je svaki međunarodni ugovor koji čini povredu ove norme ništavan“, a ova norma, među ostalim, uključuje – zabranu zločina genocida, torture, izručivanje žrtve torture njegovom mučitelju, kao i ratove agresije i teritorijalnog proširenja.

Smatraju također da je nakon Presude ICJ-a nastala nova pravna situacija, te da, prema relevantnim stručnjacima iz te oblasti, nije potrebno ići na nikakvo novo suđenje, odnosno da je sama ta presuda dovoljna, te da se radi o res-iudicati (presuđenoj stvari).

U kontekstu elaboriranih teza, uvodničari tribine ustvrdili su da i sam predsjednik RS-a Milorad Dodik radi na rušenju Dejtonskog sporazuma, a time i entiteta RS, insistirajući na tezi “da BiH ovakva kakva jeste ne može pravno egzistirati niti ishoditi demokratske procese u BiH“.

Odgovarajući na novinarski upit hoće li otvaranje razmatranog pitanja dodatno radikalizirati situaciju u BiH, dr. Kurtćehajić se ogradio od političkih konotacija, fokusirajući se na “pravni teren“ razmatrane teme i naglašavajući da je u tom pogledu relevantan pravni odgovor na ovo otvoreno pitanje.

“Ovdje je isključivo riječ o pravnim mehanizmima i mi ne trebamo ni na koji način zaoštravati situaciju. Ako je pravo na našoj strani, onda se ‘politika’ mora potruditi da angažuje najjače stručnjake internacionalnog prava da nam se postojeća situacija objasni, jer mi sada funkcionišemo po internacionalnom ugovoru za koji spomenuta Bečka konvencija kaže da je taj ugovor ništavan zbog povrede ius-cogens norme”, – tvrdi Kurtćehajić.

3c2cb8053d5ccc7d1427744134797fad09b3c3a96860ce157ca910b8c86e32e1 3ec13ecc296c2f595d370807ffa460457425fd3e2dd7677c245b582e6932c3f5 d9fb86c48da787f93f2c40094944ac93751a9087b6de5c108e4b21241e1ee752 dca6bd47a1ed911b0014492fd0ccd32eef9df1ca873a92674df5d48bdc8c2141

(Fena)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes