FBI TRIBINA: „PRAVNE MOGUĆNOSTI PONIŠTENJA DEJTONSKOG SPORAZUMA I UKIDANJA REPUBLIKE SRPSKE“

0
727

011.12Povodom 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Parizu,  „Forum bošnjačkih intelektualaca“ će u ponedjeljak, 14. decembra 2015. godine održati javnu tribinu na temu: „PRAVNE MOGUĆNOSTI PONIŠTENJA DEJTONSKOG SPORAZUMA I UKIDANJA REPUBLIKE SRPSKE“.

Tribina će se održati u prostorijama Svjetskog bošnjačkog kongresa u ul. Štrosmajerova 1/II, u Sarajevu sa početkom u 13 sati.

UVODNIČAR TRIBINE: prof. dr. Suad Kurtćehajić, predsjednik “Foruma bošnjačkih intelektualaca”

MODERATOR TRIBINE: mr. sci. Jusuf Pušina, potpredsjednik “Foruma bošnjačkih intelektualaca”

 

TEZE JAVNE TRIBINE:

1. Dejtonski sporazum je 1995. godine Bosni donio mir a danas je osnovni uzrok nemira;

2. Republika Srpska se od strane dominantne srpske politike u Bosni i Srbiji doživljava kao srpska država;

3. Presudom Internacionalnog suda pravde od 2007. godine  da je u Srebrenici počinjen genocid stvoren je prema članu 53. Bečke konvencije osnov ništavosti Dejtonskog ugovora a time i RS-a kao njegovog produkta.

4. Paradoksalno je da su vojska, policija i institucije Republike Srpske odgovorne za presuđeni genocid u Srebrenici a da  ta tvorevina već osam godina nakon presude i dalje postoji i da se o njoj govori kao o trajnoj kategoriji.

5. Koja su moguća rješenja za Bosnu dvadeset godina nakon Dejtona.

NAPOMENA:

Bečka konvencija o pravima ugovora Član 53:  Ugovori koji su suprotni imperativnoj normi općega internacionalnog prava (“ius cogens”)

Ništavan je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općega internacionalnog prava. U svrhe ove Konvencije, imperativna norma općega internacionalnog prava je norma što ju je prihvatila i priznala čitava internacionalna zajednica država kao normu od koje nije dopušteno nikakvo odstupanje i koja se može izmijeniti samo novom normom općega internacionalnog prava iste prirode.

Opće je prihvaćeno da ius cogens uključuje sljedeće zabrane:

1. zabranu genocida,

2. pomorskog piratstva,

3. robovlasništvo i trgovinu robovima,

4. torturu,

5. izručivanje žrtve torture njenom mučitelju,

6. ratove agresije i teritorijalnog proširenja – kraj citata.

 Informativna služba

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote