KAPIDŽIĆA KUĆA U BANJOJ LUCI

0
795

6751b1bf793de08539561ca9939446b3_XLPiše: Aida Šarac

Objekat Kapidžića kuće pripada tzv. spratnoj kući sa prepustom. Prema tlocrtnoj koncepciji, objekat ima složenu asimetričnu osnovu sa centralnim hodnikom, koja karakteriše gradsku stambenu arhitekturu sjeverne Bosne iz XIX vijeka. Kao i kod ostalih kuća ovoga tipa, i ovdje su spratna i dio prizemne etaže urađeni od lakih materijala, a prizemlje, koje je u neposrednom kontaktu sa terenom, urađeno je od čvrstog građevinskog materijala, odnosno lomljenog kamena sa krečnim malterom kao vezivnim sredstvom. Cijeli sprat objekta, osim njegove sjeverne strane je smaknut prema vani. Veliki broj pravougaonih prozorskih otvora obogaćuje njegove fasade.

Kroz glavnu kapiju se ulazi u avliju u kojoj su bile smještene štale za krave i konje, ambari i ostali pomoćni objekti. Na avlijskom zidu su postojali još jedan ulaz i otvor za izbacivanje đubreta iz štale na ulicu, koji su kasnije zazidani. Iz avlije se ulazilo u baštu u kojoj su se nalazili voćnjak, cvjetnjak i vinograd i vrata  koja su vodila na rijeku.

Iz kaldrmisane avlije sa istočne strane se ulazi u prostorije prizemlja. U prizemnom dijelu kuće se nalazi ukupno 7 prostorija. Centralnu poziciju u objektu zauzima hajat. Iz hajata se ulazi u dvije sobe smještene na zapadu, kuhinju i ostavu koje su smještene na istoku. Magaza se nalazi na sjevernoj strani objekta. Magaza je prvenstveno namijenjena za ostavljanje alatki i drva pošto se u nju ulazi direktno iz bašte. Uz magazu se nalazi manja ostava.

Preko drvenog stepeništa iz hajata se pristupa na sprat, u divanhanu u kojoj se na južnoj strani nalazi prostor za sjedenje sa drvenom sećijom. Iz divanhane se ulazilo u: primaću sobu smještenu na jugozapadnoj strani objekta pa u sobu u centralnom dijelu objekta, babinu sobu koja se nalazi na sjeverozapadnom dijelu objekta, kuhinju, trpezariju i veliku sobu, smještenu na jugoistočnoj strani objekta. Sobe su prije najvjerovatnije imale hamamdžik (banjicu), ali njihovih ostataka nema.

Na sjevernoj strani sprata je izlaz na drvenu verandu na kojoj se u sjeveroistočnom uglu nalazi vodnica. Vodnica je izgrađena od drveta i jednokrakim stepeništem povezana je sa baštom. Konstrukciju verande sačinjavaju dvije podužno postavljene drvene grede koje su oslonjene na sedam drvenih stubova. Na ove grede se oslanja sekundarna konstrukcija sastavljena od velikog broja poprečnih greda različitih dimenzija i osovinskih razmaka. Prema riječima sopstvenice objekta, drveno stepenište nije izvorno, nego je prebačeno sa nekog objekta koji se nalazio u blizini.

Sve prostorije su popođene drvenim daskama koje su pokovane po drvenoj potkonstrukciji sačinjenoj od niza greda i gredica.

Objekat je najvećim dijelom građen ćerpičem, osim dijela koji se nalazi u neposrednom kontaktu sa terenom i koji je urađen od krečnjaka. Na pojedinim mjestima (na sjeverozapadnom uglu objekta) su vidljive drvene hatule. Spratna konstrukcija  je sastavljena od drvenog skeleta sastavljenog od niza drvenih stubova, greda i kosnika sa ispunom od ćerpiča. Konstrukciju tavana sačinjavaju drvene grede na koje je pokovana trstika i nabačen krečni malter.

Kuća je pokrivena drvenim četvorostrešnim krovom sa užlijebljenim crijepom kao krovnim pokrivačem. Svi susjedni objekti koji pripadaju ovom tipu su pokriveni biber-crijepom, pa je velika vjerovatnoća da je to slučaj i sa ovim objektom, mada sopstvenik objekta tvrdi da je ova kuća ranije bila pokrivena šindrom.

U kući se nalazi spomen-soba Nasihe Kapidžić-Hadžić sa očevom i njenom bibliotekom, njenim knjigama, dokumentacijom i književnim nagradama. Zajednica Bošnjaka za kulturu “Preporod” je postavila spomen-ploču na istočnu fasadu objekta sa njenim stihovima.

(glasnaroda)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes