MUHA BEZ GLAVE

0
790

12342539_438741586334621_8082742774278597380_nAutor: Samir Mavrić

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali milošću Njegovom prijatelji i bili ste na ivici vatrene jame pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da bi ste na pravom putu istrajali.“ (Ali Imran, 103)

Ebu Bekr r.a., je rekao: “Allahovo uže je sunnet.“

Ebu Alija je rekao: “Allahovo uže“ je ihlas (potpuna iskrenost).

Šejh Saleh el Fevzan je rekao: “Allahovo uže je Kur’an i sunnet. Ovo objašnjenje uključuje sva prethodna objašnjenja. Tako kad Allah dž.š., kaže u suri Al-Imran: “Svi se čvrsto držite Allahovog užeta.“ To znači da se treba držati džemata, tevhida, Kur’ana i sunneta sa potpunom iskrenošću.

Naš narod ima običaj da upotrebi termin „Muha bez glave“. Taj termin mi nikad nije bio jasan, i uvijek sam se pitao šta zapravo znači taj termin. I većina nas Bošnjaka muslimana ne razumije šta znači ovaj termin i kakva se poruka u njemu krije.

Svima nam je poznato kako i na koji način funkcionišu pčele. Pčele imaju svog emira (vođu) kojem su pokorni i koga slušaju, poznato u pčelarstvu kao ’matica’. Ako iz košnice odstranimo maticu, sav onaj roj koji ostane, postaju muhe. Svaki od nas kada pomisli na pčelu, osjeti jednu dozu straha i ne može se tek tako usuditi da je napadne. Dok kada spomenemo riječ muha, pomislimo na nešto lagano bez ikakvog straha.

Ako analiziramo stanje ummeta danas, a prvenstveno stanje u Sandžaku, vidjet ćemo da nama muslimanima itekako fali matica, odnosno emir (vođa) oko koga ćemo se okupiti, neko ko će nam omogućiti slobodu kako na vjerskom polju tako i na nacionalnom. Neko ko će kroz prizmu vjere predstaviti nas muslimane na ovim prostorima. Mi imamo kapaciteta za takvo nešto, imamo institucije koje podučavaju vjeri kao što su: Medresa, Fakultet za Islamske studije, Škola Kur’ana, Internacionalni univerzitet itd. Neko ko nas poziva riječima Uzvišenog: “Reci: “O, sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi…“ (Ali-Imran, 64)

(SP)

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote