NE MOŽE SE PONIŽAVATI NACIONALNI IDENTITET KANADSKIH BOŠNJAKA

0
593

inst-kanadaIZJAVA POVODOMNEMORALNE ODLUKE KANADE O IMENOVANJU VOJNIH META “BOSANAC RPG”

Ne može se ponižavati nacionalni identitet kanadskih Bošnjaka

Britanski vojnicikoji svoju obuku vrše u Kanadi uskoro će svoje vojničko umijeće pokazivatigađajući mete koje se zovu “Bosanac RPG”. Dokument kanadske vladekoji se tiče nabavke čovjekolikih meta pokazuje da su korišteni nacionalninazivi koji su izazvali šok kod kanadske bosanskohercegovačke, posebnobošnjačke zajednice.

Kanadskabosanskohercegovačka, posebno bošnjačka zajednica je šokirana informacijom daKanada, članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni iHercegovini ponižava kanadske Bosance i Hercegovce, posebno kanadske Bošnjake,od kojih su većina žrtve agresija i genocida u Bosni i Hercegovini, na tajnačin da imenuje čovjekolike vojne mete nacionalnim nazivom „Bosanac RPG“

Ugodini kada se navršava 20 godina od največeg zločinaposlije Drugog svijetskog rata u Evropi, genocidau Srebrenici, priznatog odstrane oba internacionalna suda, potvrđenog od strane Kanadskog parlamenta posebnomrezolucijom jednoglasno usvojenom, verifikovanogstalnom izložbom uKanadskom muzeju za ljudska prava, nazvati čovjekolike vojne mete nacionalnim imenom je poniženje i diskriminacija prije svega za više od 30.000 kanadskih Bošnjaka, preživjelih žrtava velikonacionalističkih, agresivnogenocidnih politika, ideologija ipraksi. Na silu protjerani iz svoje domovine kanadskiBošnjaci su našliutočište u Kanadi, smatrajućida ona putem svoga društvenog sistema „Kulturnog mozaika” istinski štiti svakog građanina i svaku grupu bez obzira nanaciju, vjeru i kulturu. PrimajućiKanadu kao svoju drugu domovinu, kanadski Bošnjaci su mislili da su zauvjek zaštitili svoja osnovna ljudska, nacionalna i duhovna prava u jednojdemokratskoj zemlji.

Na žalost diskriminatoski čin nazivanja čovjekolikih vojnih meta  je ponovo vratio preživjele žrtveu strašno vrijeme agresija i genocida, u strah i brigu. Kanadski Bošnjaci se ponovo osjećajuponiženi, obespravljeni, diskriminirani. Navedeno nehumano imenovanje čovjekolikih vojnih meta je posebno teško pogodilo mlade kanadske Bošnjake, rođene u Kana

I ako su bošnjačke ibosanskohercegovačke organizacije u Kanadi i Sjevernoj Americi odmah reagovalei poslale protesno pismo ministru odbrane Kanade u kome je zatraženo hitno povlaćenje diskriminatorskog  naziva čovjekolikih vojnih meta i javno izvinjenje preživjelim žrtvamagenocida, kanadski Bošnjaci ostaju u šoku i strahu smatrajući da ovaj nepotreban, neljudskičin šalje negativno poruku kako prema kanadskim Bošnjacima i svim građanimaBosne i Hercegovine u Kanadi, tako i prema građanima Bosne i Hercegovine koji suuveliko cijenili prijateljstvo Kanade i Bosne i Hercegovine.  Kanadski Bošnjaci nisu nikakvo stranotijelo za ponižavanje  u kanadskom društvu, već njegov konstruktivnidio.Ponižavanjem kanadskih Bošnjaka zapravo se ponižava največa kanadskadruštvena vrednota „Kulturni Mozaik“

Profesor Emir Ramić

Direktor Instituta zaistraživanje genocida, Kanada

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes