ODBORI DEFINIRAJU STRATEŠKO I OPERATIVNO DJELOVANJE SBK

0
1121

OdborrSvjetski bošnjački kongres (SBK) je 28. augusta 2013. godine u Sarajevu održao četiri konstitutivne sjednice odbora: za jezik, kulturu i tradiciju; za porodicu i demografiju; za medije i promociju; za ekonomiju i razvoj.

Koncept organizacije SBK predviđa da se putem odbora i njihovog kontinuiranoga djelovanja tretiraju najvažnija društvena pitanja, kroz određivanje strateških pravaca i principa operativnoga djelovanja. Kroz to djelovanje u konačnici će se determinirati politika SBK, s obzirom na to da su u odborima okupljeni brojni autoriteti i stručnjaci iz određenih oblasti.

 DSC06162

Na sjednici Odbora za jezik, kulturu i tradiciju utvrđeno je da će Odbor funkcionirati kroz tri pododbora: pododbor za jezik, pododbor za književnost i pododbor za kulturu i tradiciju. Na sjednici je jednoglasno izabrano rukovodstvo Odbora. Za zamjenika predsjednika Odbora izabran je prof. dr. Ismail Palić, koji je ujedno imenovan za predsjednika pododbora za jezik; prof. dr. Sanjin Kodrić je imenovan za predsjednika pododbora za književnost, a Kemal Borovac imenovan je za predsjednika pododbora za kulturu i tradiciju. Za sekretara Odbora izabran je mr. Mehmed Kardaš. Članovi Odbora za jezik, kulturu i tradiciju Svjetskog bošnjačkog kongresa istakli su važnost ovog odbora za Bošnjake i bošnjačke institucije, te je usvojen plan rada idogovorene smjernice za dalje djelovanje. Sjednicom je predsjedavala predsjednica Odbora prof. dr. Hasnija Muratagic Tuna.Odbor 2

Aktuelna problematika na pripremi popisa stanovništva bila je jedna od najznačajnijih tema sjednice Odbora za porodicu i demografiju. Prilikom konstituiranja ovoga odbora utvrđeno je da će Odbor pitanja porodice i demografije tretirati kao cjelinu i da se neće pristupati formiranju pododbora. Za potpredsjednicu Odbora imenovana je Azra Jasavić; za sekretara Odbora mr. Alma Hindić-Kukolj. Članovi Odbora za porodicu i demografiju SBK istakli su važnost ovog Odbora za sve Bošnjake svijeta, nagalašavajući pravilo po kojem će se SBK odnositi prema svim Bošnjacima u svijetu: “Nama je svaki Bošnjak BITAN”. Tokom sjednice usvojen je Nacrt plana rada i dogovoreni naredni koraci Odbora.

Također, naglašena je potreba za uskom saradnjom sa odjeljenjem za Društveno-humanističke nauke Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU), kao i svim drugim bošnjačkim institucijama u Bosni i Hercegovini i Dijaspori. Sjednicom je predsjedavala predsjednica Odbora mr. Mevlida Rovčanin, uz prisustvo prof. dr. Mehmeda Akšamije, senatora Svjetskog bošnjačkog kongresa.

 Odbor 5

Pojavom nove snage u bošnjačkom narodu, koja se iskazuje kroz djelovanje SBK, u javnosti su se pojavili brojni nesporazumi. Mnogi su se uplašili pojavljivanja te snage, koja ima za cilj da ravnopravno okupi sve Bošnjake svijeta i da zaštiti njihove interese. Stoga, SBK mora jasno, putem svojih članova, tijela i prijatelja širom svijeta, poručiti da želi biti snaga koja uvažava sve Bošnjake, svih političkih i vjerskih opredjeljenja. Podcrtan je partnerski odnos sa Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te brojnim probosanski orijentiranim organizacijama u zemlji i inozemstvu. SBK će biti i ubuduće otvoren za umrežavanje i saradnju sa svima koji rade na jačanju Bosne i Hercegovine, te na jedinstvu Bošnjaka.

Upravo će temelj djelovanja Odbora za medije i promociju biti ovi principi SBK. Iskazana je važnost na istrajavanju na principima tolerancije i uvažavanja drugih naroda i vjera. Uvodnu riječ dao je Adis Tucaković, predsjednik Odbora za medije i promociju, te potpredsjednik Odbora Mehmed Pargan, nakon čega su definirani planovi na kreiranju komunikacijske strategije SBK.

Odbor 3Proces formiranja odbora je započet početkom ovog mjeseca, te je formiran i Odbor za ekonomiju i razvoj Svjetskog bošnjačkog kongresa. Tokom konstitutivne sjednice kojom je predsjedavao predsjednik Odbora dr. Tarik Kurbegović, utvrđen je plan rada do kraja godine, kao i smjernice za narednu godinu. Članovi Odbora smatraju da treba raditi na Sistemu umrežavanja svih Bošnjaka svijeta, te da Odbor treba biti ključni segment za razvoj Bosne i Hercegovine.

U toku narednog mjeseca bit će nastavljen proces formiranja odbora, kada će biti osnovani: Odbor za dijasporu i povratak, Odbor za međunarodnu saradnju, Odbor za nauku i obrazovanje kao i Odbor za omladinu i sport.

Informativna služba SBK

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote