Popis – Dodatna uputstva: Kako odgovoriti na postavljena pitanja?

0
637

0be6bad7e0be785ba8da0b8912055445_XLNa početku ovih uputa moramo istaknuti činjenicu da je „ druga strana“ ( čitaj institucije vlasti Republike Srpske), zahvaljujući medijskim istupima svih nas i savjetima kako da bošnjačka dijaspora izbjegne prepreke ili zamke popisa, dobila važne smjernice kuda treba udarati kako bi na kraju realizirali svoj prvobitni cilj da se što manje Bošnjaka popiše u Republici Srpskoj. Nažalost, realnost na terenu Republike Srpske govori da je veoma mali broj Bošnjaka popisivača i instruktora. Bošnjake će uglavnom popisivati srpski popisivači i instruktori. To znači da će ti srpski popisivači učiniti sve da se sprovede zamisao vlasti Republike Srpske o popisu stanovništva, odnosno da se što manje Bošnjaka popiše. Prema našim saznanjima popisivačima i instruktorima su do sada išli isključivo u tom, jako opasnom pravcu. Da ne bi doveli sebe u situaciju da sami sebe brišemo iz spiska stanovnika, potrudili smo se da napravimo jedan manji savjetnik i popisivačima ali i građanstvu.

Optical Recognition Technology, koja će biti korištena da se oko 80 tona popisnog materijala selektuje, ne razumije ništa drugo do onog što se crnom olovkom i čitko unese u kompletnu popisnicu. Ona uzima u obzir sve i jedan odgovor!

Osoba koja daje podatke mora znati da su odgovori na sva pitanja obavezni osim na pitanja na koja smo se uglavnom fokusirali, pitanja o izjašnjavanju. Pozitivan momenat je što najveći broj Bošnjaka, jedna ogromna većina pripadnost naciji, vjeri a pogotovo jezik kojim govori, ne dovodi u pitanje. Postoji jedna zanemariva grupa skeptičnih kakvih će uvjek biti. No, do 24'tog pitanja stoje 23 prethodna. Bitno je naglasiti da će se kod selekcije, prilikom skeniranja, uzeti u obzir svi odgovori. Pitanja su koncipirana tako da nakon što odgovorite jedno, strelica pored odgovora upućuje popisivača na sljedeće pitanje koje će vam biti postavljeno.

ODGOVOR NA SVAKO SLJEDEĆE PITANJE POBIJA PRETHODNO DAT ODGOVOR I ISTOVREMENO UPUĆUJE POPISIVAČA NA SLJEDEĆE PITANJE KOJE MORATE ZNATI ISPRAVNO ODGOVORITI.

Do sada su recimo dijeljene upute da, nakon što odgovorite na prvo pitanje pod „B” na drugom pitanju odgovorite sa „Ne”. Savjetnik se na ovaj način kompromitovao kao totalno neupućena osoba i neko ko uopšte nije zavirio u materiju, jer se u ovom slučaju ne odgovara na pitanje broj 2.

Kako odgovoriti?

Svi Bošnjaci koji žive u domovini ne predstavljaju problem osim u slučaju ako na pitanja o identitetu ne odgovore ispravno. Svi Bošnjaci u domovini i dijaspori moraju znati da su Bošnjaci, ako im je vjeroispovjest ISLAMSKA da tako i odgovore, da ne daju odgovor ISLAM jer opcija u popisnici nažalost nije takva. Svi Bošnjaci moraju znati da odgovore da im je maternji jezik BOSANSKI.

Krenimo redom

Nakon što popisivač dođe pred kuću, nekoga mora naći. Locira na ortofoto snimku objektat pred kojim se nalazi, daje mu ID broj, pozdravlja se i ako mu je dozvoljeno ulazi pred kuću ili u kuću. Mora prvo uzeti vremena da porazgovara s osobom koju je našao o tome koga sve treba da popiše. Mora osmisliti najbolje rješenje. Ne budite mu teret. Pomozite mu!

Svi moramo znati da svoj paraf na izjavu na obrascima daje onaj koga popisivač nađe. U nekim će slučajevima kada su svi u kući prisutni svoje podatke dati svaka osoba ponaosob. U nekima će naći samo jednu osobu u stanu koja snosi odgovornost za izjavljeno.

MORATE ZNATI DA ZA DJECU DO 15 GODINA IZJAVE MOGU DATI SAMO RODITELJI, STARATELJI ILI USVAJATELJI!

Ako dido ili nane daju podatke za unučad do 15 godina popisnica će biti poništena (iako neki insistiraju da ovo nije usaglašemo jer je metodologija u ovom dijelu u sukobu sa Zakonom o popisu, pa ističu da podatke treba dati a kasnije će se vidjeti šta će biti sa popisnicama, sigurnije je postupiti po našem prijedlogu). Ovo su jako bitne stvari koje mogu dovesti ljude u nevolju!

Uzmimo primjer da će iz neke zemlje u Bosnu i Hercegovinu doći samo otac da popiše porodicu koja se nalazi privremeno u inostranstvu na radu i ima namjeru da živi u domovini.

On mora izjaviti što je zakonski ispravno, da je došao u Bosnu da ostane i ima namjeru da živi u domovini, dakle, odgovoriti na prvo pitanje pod A! Na drugo pitanje će u ovom slučaju odgovoriti sa DA!

Za svoju suprugu će na prvom pitanju odgovoriti pod B, da je privremeno odsutna! Drugo pitanje mu neće biti postavljeno jer će na trećem pitanju će popisivač samostalno upisati ranije definisanu šifru razloga odsustva člana domaćinstava dati odgovor da mu je ženaodnosno da mu je supruga na privremenom radu (šifra odsustva 5). Za djecu će također odgovoriti isto, dakle, na prvom pitanju pod B, na drugo pitanje neće odgovarati, a na trećem pitanju da su djeca s majkom, tako da je u njihovom slučaju šifra razloga odsustva broj 7.

Četvrto i peto pitanje su vrlo delikatna i definišu da li će privremeno odsutna osoba ulaziti u spisak stalno nastanjenih stanovnika BiH. Ukoliko osoba navede da su njeni ukućani (u konkretnom primjeru supruga i djeca) odsutni duže od 12 mjesece onda oni neče biti dio stalno nastavnog stanovništva domovine. Međutim, ukoliko otac koji popisuje svoju privremeno odsutnu porodicu odgovori na četvrto i peto pitanje da su kao u našem primjeru primjeru supruga i djeca otišli prije 5 mjeseci i da će ostati još 5, tada se oni, u skladu sa Zakonom, ubrajaju u stalno nastanjeno stanovništvo – što u konkretnom slučaju za privremeno odsutnu porodcu koja ima namjeru da živi u domovini i jeste zakonski i statistički ispravna praksa.

Na šesto pitanje odgovorite ispravno.

Na sedmom pitanju se radi o dolasku rjeđe od jednom sedmično.

Otac neće odgovarati poslije drugog pitanja na ništa. Kad odgovori na drugo, dakle da je prisutan (a isto će biti sa svim Bošnjacima koji žive u domovini) njemu će automatski biti postavljeno osmo pitanje.

I osmo i deveto odgovorite tačno.

Na deseto pitanje možete odgovoriti da ste doselili iz nekog mjesta jer je sljedeći set pitanja namijenjen utvrđivanju migracija stanovništva. Većina povratnika je nakon ili u toku agresije živjela jedan period u nekom mjestu u Federaciji BiH ili u inostranstvu. Ono što je u ovom slučaju bitno je da se naglasi da se DOSELIO, dakle došao svojoj kući i na svoje popaljeno ognjište.

Na jedanaesto odgovorite odakle ste doselili. Ovo pitanje je zamka jer ovim tek potvrdjujete da ste tu a da je vaša porodica otišla ponovo skoro tamo negdje da zaradi koru hljeba.

Dakle, navedite ime mjesta ili države odakle ste DOSELILI. A kad ste doselili, kao mjesec i godinu OBAVEZNO NAVEDITE MJESEC U KOJEM STE POČELI DA GRADITE SVOJU KUĆI ILI PRVI PUT DOŠLI U SVOJ STAN!!!

Vidite koliko je bitno uočiti sve zamke popisnice P1.

Na dvanaesto pitanje odgovorite ispravno, s tim da navedete mjesec i godinu doseljenja u BiH nakon kraja agresije. Bitno je da ste DOSELILI.

Na trinaesto pitanje odgovorite slobodno. Na četrnaesto također.

NA PETNAESTOM PITANJU OPET MORATE NAVESTI DA STE SE VRATILI I NIKAKO NE SMIJETE DATI ODGOVOR BROJ 3 DA SE NISTE VRATILI!

Na šesnaesto odgovorite ispravno, pogotovo svi oni koji su pomjereni sa svojih ognjišta. Dakle jeste bili raseljeni i navedete mjesto. Na sedamnaesto pitanje morate odgovoriti sa DA! Dakle opet zamka. Jeste se vratili i to morate tako da navedete. Na osamnaesto odgovorite sa NE. Na devetnaesto odgovorite da ste državljani Bosne i Hercegovine jer entitetska ne morate navoditi.

Na pitanja o bračnom stanju i djeci odgovorite ispravno. Na pitanja o naciji, vjeri i jeziku OBAVEZNO ODGOVORITE!

Ostala pitanja nisu opasna osim pitanja o školovanju djece. Ne možete popisati stalno nastanjenih 200 djece ako u školi ima njih dvadesetak.

Problem popisa i jeste što se on u stvari ne dešava u Bosni i Hercegovini već u RS i FBiH. Na prostoru manjeg BiH entiteta popis sprovodi republička agencija za statistiku. Nakon svih kompromitacija očekivati je veće kontrole upravo u većinskim bošnjačkim mjesnim zajednicama. Popisivači rizikuju mnogo i moraju znati da se snađu na terenu u određenim situacijama i u tim slučajevima on snosi posljedice. U svim drugim slučajevima snosi onaj ko daje podatke, ali popisivač ne može uzeti podatke za unuke od dide i nane. To moraju znati Bošnjaci u inostranstvu i iz tog razloga mora doći neko drugi iz inostranstva. Osim toga, svaki popisivač će dobiti jedan dio neke mjesne zajednice i on može popisivati samo taj dio i to redom. Ne smijete nasjedati na priče da ćete kada dođete moći otići u opštinsku popisnu komisiju pa tražiti da neko dođe zato što ste vi došli iz inostranstva. Dobit ćete odgovor da ste to mogli obaviti internetom jer ste tretirani kao privremeno prisutna osoba.

Imajte razumijevanja za popisivače i instruktore. Popis će trajati 15 dana. Apelujemo na strpljenje. Popisivač jednostavno neće moći fizički da u par dana popiše sve vas koji ćete dolaziti iz inostranstva. Za jednu porodicu mu treba najmanje 45 minuta. Ovo morate imati u vidu. Zato saburite. Nemojte dozvoliti sebi nikakve ekscese niti policijske intervencije. Za sve probleme postoji rješenje a nama Bošnjacima nedostaje međusobnog razumijevanja i razgovora. Mogu se uraditi sve kombinacije i da sve bude po slovu Zakona! Ovo je upravo svima nama cilj. Što manje rizika. Svi koji dođu bit će sigurno popisani, za one koji neće bit će velikih izazova i trebate se dobro pripremiti kako efikasno odgvoriti na sva potrebna pitanja. Brojna bošnjačka sela su većinom prazna i u njima živi jako mali broj Bošnjaka i to su uglavnom starija i iznemogla lica. Moramo znati da dide i nane nisu sposobni da se nose sa svim izazovima na terenu, naročito sa dobro pripremljenim popisivačima.

Shvatite da se Bosna najbolje vidi iz Bosne, a u Bosni nažalost daleko bolje van. Imajmo u vidu da će proći i popis i da su pred nama još mnoge bitke!

Izvor: saff.ba

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote