SAOPĆENJE BNF-A POVODOM POKUŠAJA NARUŠAVANJA UGLEDA INSTITUCIJE

0
702

Uplatnica2 (1)Povodom učestalih javnih prozivki, iznošenja neistine na najneprimjereniji način i pokušaja narušavanja ugleda Bošnjačke nacionalne fondacije od strane publiciste Fatmira Alispahića i njemu bliskih saradnika, Informativna služba BNF-a je izdala saopćenje koje prenosimo u cjelosti:

Shodno svojoj viziji i misiji, Bošnjačka nacionalna fondacija (BNF) sa sjedištem u Sarajevu, ulica Štrosmajerova 1/II, za osnovni zadatak ima obezbijediti kontinuitet u finansiranju programa i projekata od nacionalne važnosti za Bošnjake.

Bošnjačka nacionalna fondacija, na temelju participacije članstva i donacija, kao i drugih, normativnim aktima definiranih izvora i dotacija, osigurava sredstva za finansiranje važnih nacionalnih programa i projekata Bošnjaka, i finansira rad bošnjačkih nacionalnih institucija, prvenstveno Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU), Svjetskog bošnjačkog kongresa (SBK) te ostalih planiranih bošnjačkih nacionalnih projekata, prije svega bošnjačkog univerziteta i matice Bošnjaka – institucija koje će se osnovati u narednim godinama.

Bošnjačka nacionalna fondacija je humanitarna, neprofitabilna, nevladina, dobrovoljna i vanstranačka fondacija koja djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i u svim drugim državama u kojima žive Bošnjaci kao narod. Fondacija svoj rad zasniva na načelima humanosti, tolerantnosti, apolitičnosti i nediskriminaciji po bilo kojoj osnovi.

BNF svojim aktivnostima teži i ka stvaranju društva u kojem će svi Bošnjaci Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, dijaspore biti u mogućnosti ostvariti svoje potencijale i postati produktivni članovi društva u kojem žive.

Shodno navedenom, Bošnjačka nacionalna fondacija smatra važnim reagirati na netačne navode u autorskom tekstu publiciste Fatmira Alispahića na web portalu „Bošnjaci.agency“ pod naslovom „Tri laži i jedna istina Svjetskog bošnjačkog kongresa“ u kojem izjavljuje:

„1. Laž je da sam ikada ikakvu „finansijsku podršku“ dobio od Svjetskog bošnjačkog kongresa! Čak sam potpuno BESPLATNO osmislio i realizirao nekoliko programa, kao što su „Historijski čas o oslobođenju Sarajeva“, predstavljanje projekata Virtuelnog muzeja genocida nad Bošnjacima i dokumentarnog filma „Bošnjaci u Andrićevu svijetu“.“

U vezi sa naznačenim projektom pod nazivom „Virtualni muzej genocida nad Bošnjacima“ udruženja građana pod nazivom „DIGI.BA“ po Fatmirovoj instrukciji, Fatmir Alispahić je 19. januara 2015. godine naplatio finansijsku pomoć od strane Bošnjačke nacionalne fondacije u iznosu od 1.235 KM.

Uplatnica 1

Dan kasnije, tačnije 20. januara 2015. godine od Svjetskog bošnjačkog kongresa Fatmir Alispahić je naplatio iznos od 5.000 KM, a bankovne priznanice su u prilogu saopćenja.

Uplatnica2

Fatmir Alispahić je organima BNF-a predložio organiziranje nekoliko javnih rasprava/tribina i to:

Za prvu javnu tribinu pod nazivom „Bošnjaci pod velikosrpskom okupacijom“, za svoj angažman, kao lični honorar putem svoje sestre Selme Alispahić preuzeo je 500 KM;

Uplatnica3

Za drugu javnu tribinu pod nazivom „Da li su Bošnjaci sigurni u Dejtonskom miru“ a na račun svog angažmana, kao lični honorar, lično je preuzeo 390 KM;

Uplatnica4

Za treću javnu tribinu pod nazivom „Kako ukinuti Republiku Srpsku?“, lični honorar u iznosu od 400 KM, Fatmir Alispahić je lično preuzeo.

Uplatnica5

U istom tekstu dalje navodi:

„2. Laž je da „SBK ima svoje organe koji podnose izvještaj o radu godišnje na Skupštini SBK“, jer će u decembru dvije godine otkad se nije sastala Skupština SBK, a finansijski izvještaj SBK i BNF nikada nikome nije podnesen. Konkretno: pokažite narodu ulaz i izlaz novaca, tačno navedite mjesto gdje ste i koliko donacija dobili, i gdje je taj novac završio, s obzirom da za tri godine SBK nije uradio ni jedan projekat.“

Pored svojih osnivača, uposlenika u sekretarijatu Fondacije, svojih aktivista, glavni organ BNF-a je Upravni odbor koji u svakom pogledu određuje i kontrolira rad BNF-a.

BNF ima i svoje podružnice/odbore koji su registrirani u Austriji, Švicarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Danskoj i na Kosovu, a koje u koordinaciji sa BNF-om u BiH, sprovode za Bošnjake korisne aktivnosti u navedenim državama.

Bošnjačka nacionalna fondacija redovno održava sjednice Upravnog odbora, održava stalni kontakt sa svojim Odborima u inostranstvu, uredno informira svoje članstvo o svim aktivnostima koje poduzima, pa tako i o samim finansijskim tokovima koji su, i pored toga, u svakom momentu dostupni svim nadležnim organima države Bosne i Hercegovine, njenim donatorima i članovima.

Zbog svega navedenog BNF će zatražiti od spomenutog udruženja zvaničan izvještaj o utrošku finansijskih sredstava koja su uplaćena na ime podrške projektu „„Virtualni muzej genocida nad Bošnjacima“.

(BNF)

1.00 avg. rating (54% score) - 1 vote