FBI TRIBINA: „EKSTERNA MATURA – PROVJERA RADA NASTAVNIKA ILI STRES ZA UČENIKE“

0
2044

PLAKAT TRIBINA jpg 08.06..2017.„Forum bošnjačkih intelektualaca“ u četvrtak, 08.06.2017. godine organizuje javnu tribinu na temu: „EKSTERNA MATURA – PROVJERA RADA NASTAVNIKA ILI STRES ZA UČENIKE“

Tribina će se održati u prostorijama Svjetskog bošnjačkog kongresa, ul. Štrosmajerova 1/II, sa početkom u 13.30 sati.

UVODNIČAR TRIBINE: • Prof. dr. Muriz Spahić, potpredsjednik

FBI MODERATOR TRIBINE: • Mr. Jusuf Pušina, potpredsjednik FBI

TEZE JAVNE TRIBINE:

• Eksterna matura ili ispit zrelosti

• Odgoj i obrazovanje – sistem ili kampanja

• Eksterna matura – pravni okvir – Izbor predmeta i validnost ocjene učeničkih znanja na eksternoj maturi – Kriteriji izbora nastavnika i školskog gradiva za provođenje eksterne mature • Psihološka prilagođenost učenika eksternoj evaluaciji ukupnog školskog gradiva

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote