RAVNOGORSKI ČETNIČKI POKRET JE FAŠISTIČKI, KOLABORACIONISTIČKI, IZDAJNIČKI I ZLOČINAČKI

0
967

1.05.2016.igk30115

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida Kanada  povodom legalizacije Ravnogorskog četničkog pokreta u Crnoj Gori

Ravnogorski četnički pokret je fašistički, kolaboracionistički, izdajnički i zločinački. Taj pokret je nastavak srpske nacionalističke ideologije, politike i prakse koja ima svoj kontinuitet punih 200 godina i na čijim je osnovama ponovo u Bosni i Hercegovini izvršen genocid.  Legalizaciju Ravnogorskog četničkog pokreta u Crnoj Gori je znak kontinuiranog, terorističkog, fašističkog djelovanja zločinačke organizacije koja za cilj ima likvidaciju Bošnjaka kao naroda i Bosne i Hercegovine kao države. To što politički establišment Crne Gore legalizuje djelovanje takve zločinačke organizacije sa fašističkim ciljevima je znak da crnogorsska vlast zapravo počiva na tom pokretu, njegovoj ideologiji, ciljevima i praksi. Institut za istraživanje genocida Kanada  {IGK} najoštrije osuđuje legalizaciju Ravnogorskog četničkog pokreta čiju je registraciju zvaničnim rješenjem od 18. aprila 2016. godine odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Crne Gore.

Legalizacija Ravnogorskog četničkog pokreta u Crnoj Gori, države koja je bila jedan od agresora i izvršilaca genocida u Bosni i Hercegovini predstavlja još jedan u nizu crnogorskih državotvornih udara na istinu i pravdu, na čovjeka i civilizaciju, na antifašizam na Ideju Bosne iBosanski duh. Morat će se upotrijebiti sva raspoloživa demokratska sredstva prema onima koji su legalizovali ovaj zločinački pokret koji na zločinački način udara na mir, slobodu, demokratiju, toleranciju drugog i drugačijeg i antifašizam. Borba protiv Ravnogorskog četničkogpokreta nije samo stvar antifašističkih snaga u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, već i u Evropi i svijetu. Jer legalizacija tog fašističkog pokreta je dokaz da oni koji su izvršili genocid ne miruju, odnosno da ga izvršavaju i danas drugim sredstvima i metodama, što je udar na međunarodnu pravdu i pravo.

IGK se kontinuirano od svoga osnivanja bavi upoznavanjem svijetske javnosti o štetnosti zločinačkog četničkog pokreta. IGK će nastaviti na bazi naučnog djelovanja dokazati pogubnost legalizacije Ravnogorskog četničkog pokrta od strane Crne Gore. Umjesto da politički establišment Crne Gore prizna agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini, pokaje se za te stravične zločine, zatraži oprost od žrtava, što bi trebao biti najvažniji uslov integracije Crne Gore u Evropsku Uniju, sadašnja crnogorska vlada legalizacijom zločinačkog četničkog pokreta zapravo nastavlja zločin drugim sredstvima i metodama.

IGK kao javna naučna ustanova koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda međunarodnog prava i kao članica Internacionalne asocijacije istraživača genocida traži od  Ministarstva unutarnjih poslova Republike Crne Gore bezuslovno poništavanje sramne odluke o legalizaciji Ravnogorskog četničkog pokreta. Istovremeno IGK će o ovoj sramnoj odluci koji vrijeđa kompletan antifašistički svijet upoznati sa organizacijama i zajednicama za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Sjevernoj Americi i svijetu. Zašto kontinuirano šuti antifašistčka Evropa, Amerika, Kanada, svijet na otvorenu propagandu fašističkih ciljeva i ideologija koji su navodno trebali biti poraženi još u Drugom svijetskom ratu? Šutnja prema legaliyaciji Ravnogorskog četničkog pokreta je znak da fašizam nije pobjeđen, da ljudska prava i slobode nisu zaštičeni, da zavjetovano ne poslije holokausta nije zaživjelo, da čovjek i civilizacija nemaju odgovore na agresivno genocidne izazove fašizma.

Institut za istraživanje genocida, Kanada

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes