9. januar obilježiti kao Dan početka genocida nad Bošnjacima

0
737

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK), Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), Bosansko američkog instituta za genocid i edukaciju (BAGI) i web magazina Bošnjaci.net9. januar obilježiti kao Dan početka genocida nad Bošnjacima

Entitet Republika Srpska nije historijski, politički i kulturološki utemeljen sastavni dio Bosne i Hercegovine. Naprotiv, entitet Republika Srpska je zasnovan na zločinačkoj agresiji na Republiku Bosnu Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima. Dan deveti januar koji se obilježava kao dan Republike Srpske i njena Krsna slava, dan kada je Rrepublika Srpska donijela deklaraciju 1992. godine o osnivanju srpske republike u Bosni i Hercegovini, je praktično početak implementacije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i sprovođenja genocida nad Bošnjacima. Tada je počelo stvaranje genocidne tvorevine na tlu Bosne i Hercegovine. To je datum koji dezavuira Republiku Srpsku nastalu na najstrašnijem zločinu u Evropi poslije Drugog svjetskog rata i treba ga vezati s presudama internacionalnih sudova kojima je dokazano ko je napravio agresiju i genocid. Tim presudama delegitimirana je Republika Srpska kao genocidna tvorevina. Obilježavanjem ovog datuma Republika Srpska ne odustaje od državotvornih namjera. Srpski političari su svjesno krenuli u rat da genocidom naprave državu. Ratko Mladić je rekao: “Mi moramo napraviti genocid da bismo napravili državu.” Srbi su znali od početka šta će uraditi, i danas ozbiljno rade na uništenju države Bosne i Hercegovine. Oni su slijedili historičara Milorada Ekmečića koji je rekao da je nasilje babica nacionalne države, to znači prije svega ratno nasilje.

Navikli da veliki srpski poraz, Kosovsku bitku, mimo svake historijske činjenice slave kao najveću nacionalnu pobjedu, srpska nacionalistička vrhuška u modernom vremenu je, po istom sistemu, krenula s veličanjem entiteta Republike Srpske kao velikog nacionalnog uspjeha i ratnog plijena. Istina je potpuno drugačija. Entitet Republika Srpska na tlu Bosne i Hercegovine, produkt memorandumske velikosrpske antibosanske kampanje, jeste jedan od najvećih srpskih poraza. Veličanje entiteta Republike Srpske je laž srpskih nacionalista za pokrivanje bijede i nesreće srpskog naroda. Entitet Republika Srpska je bacila Srbe u jad i bijedu etnički, kulturološki, religijski očišćenog tora u kome se ograđuju od svojih komšija, ali i od širine Ideje Bosne i Bosanskog života, pa samim tim i od čovjeka i civilizacije uopšte. Srpski narod je zatvoren u čisto etničko geto! Šovinistička mržnja prema Bošnjacima najgora je od svih emocija koje su nacionalističke vođe raspirivale u srpskom narodu. Rezultiralo je to kasapljenjem države i društva u Bosni i Hercegovini i srpskim porazom prema ideji Bosne i Bosanskom duhu.

Prihvatajući 9. januar za godišnjicu Republike Srpske, bosanski Srbi su prihvatili naslijeđe Karadžića, Mladića i Krajišnika. Slavlje koje se stvara nastavak je nacionalističke politike putem Milorada Dodika koji od Republike Srpske pravi zasebnu teritoriju kojom se zapravo srpski narod izolira i dovodi u bezizlazan položaj, jer Bosna i Hercegovina je internacionalno priznata država srpskog kao i bošnjačkog i hrvatskog naroda.

Obilježavajući 9. januar kao dan Republike Srpske, bosanski Srbi nesvjesno priznaju agresiju i genocid i sve ono što je nastalo kao rezultat djelovanja tih zločina. To je priznavanje agresije, genocida, ekocida, etnocida, kulturocida, urbicida, elitocida, mučenja u koncentracionim logorima smrti, masovnih silovanja i masovnih i nasilnih protjerivanja, počinjenih od 1992. do 1995. Insistiranje na obilježavanju ovog datuma direktno znači podržavanja politike koja je dovela do agresije i genocida.

Dvadeset godina postojanja genocidne tvorevine je 20 godina nepravde za žrtve i svjedoke agresije i genocda. Dvadeset godina postojanja genocidne tvorevine je 20 godina krivice bošnjačkog političkog i intelektualnog establišmenta koji to mirno posmatra. Dvadeset godina postojanja genocidne tvorevine je 20 godina licemjernog posmatranja međunarodne zajednice, koja se svih ovih godina ponaša kao i u ratu: licemjerno i hladno, samo posmatrajući stvari, a zaboravljajući na činjenicu da je nepristrasnost u Bosni i Hercegovni jasno stavljanje na stranu agresora i zločinaca.

Svi oni koji danas slave dan Republike Srpske, slave i agresiju i genocid, ubijanja i mučenja u logorima, silovanja, protjerivanja i spaljivanja kuća, vjerskih i privrednih objekata. Republika Srpska nije nastala nekakvim odlukama nekakvih skupština. Ono što oni danas slave je nastalo na kricima i vapajima stotina hiljada žrtava, na kostima ubijene djece, na silovanjima Bošnjakinja, na mučenjima u logorima. Kako je nastala u nepravdi, tako će nestati u pravdi, koja će kad tad doći.

Polazeći od činjenica dokazanih u presudama intenacionalnih sudova o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima, imajući u vidu da negiranje tih činjenica zapravo znači nastavak zločina agresije i genocida, Institut za istraživanje genocida Kanada poziva sve Bošnjake u svijetu i sve prijatelje istine o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad njenim građanima, te prijatelje pravde za žrtve tih zločina da 9. januar obilježe kao Dan početka genocida nad Bošnjacima ili Dan sjećanja na genocid nad Bošnjacima.

Profesor Emir Ramić

Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK)

http://www.instituteforgenocide.ca

 

Mr. Haris Alibašić

Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)

http://www.bosniak.org

 

Mr. Sanja Seferovic-Drnovšek

Direktor, Bosansko američkog instituta za genocid i edukaciju (BAGI)

http://www.baginst.org

 

Esad R.Krcić

Glavi i odgovorni urednik Bošnjaci.net

http://www.bosnjaci.net/

 – – – – – – – – – – – – – – – – –

 January 7, 2013

Press release from the Institute for Research of Genocide Canada (IGC), the Congress of North American Bosniaks (CNAB), the Bosnian American Institute for Genocide and Education (BAGI) and web magazine Bosniaks.net.

January 9th marks the beginning of genocide against Bosniaks.

The so-called Republika Srpska (RS) entity has been built on the basis of aggression against the Republic of Bosnia-Herzegovina and as a result of genocide against non-Serbs. As such, it has no legitimate historical, political or cultural basis for existence. On January 9th, 1992, the Bosnian Serbs led by indicted war criminal Radovan Karadzic forcibly self-proclaimed the so called “Serb Republic of Bosnia and Herzegovina”.  This event can be historically classified as the official beginning of the aggression against the Republic of Bosnia and genocide against non-Serbs. Since Republika Srpska was created on the basis of genocide, it should be linked with the judgments of international courts. Ignoring the participation of Republika Srpska in killing of innocent Bosniaks and Croats, these judgments do not hold RS responsible for the genocide. By marking this date, Republika Srpska and its inhabitants pride themselves on the fact that this entity is a product of genocide. Ratko Mladić said: “We need to commit genocide in order to create our own country.” Today, the leaders of the illegitimate RS establishment continue to work towards the destruction of the state of Bosnia and Herzegovina.

Similar to celebrating the myth of “the Battle of Kosovo” – as the greatest national tragedy, the Serb nationalists in modern times celebrate the success of Republika Srpska in the same manner.  The truth, however, is completely different. Republika Srpska is based on a product of a greater memorandum “nationalist revolution” which is one of the largest Serb defeats. Serbs were given an entity, but they lost the state of Bosnia and Herzegovina. The glorification of Serb nationalism is used to cover the self-inflicted misery and misfortune of the Serb people. The RS threw the Serbs into misery ethnically, culturally, and religiously because they have managed to distance themselves from their neighbors as well as the idea of ​​Bosnia and the Bosnian spirit, and therefore of man and civilization in general. The hatred towards Bosniaks is the worst consequence of Serb nationalism which the Serb leaders continue to propagate among their people. This hatred resulted in the slashing of the state and society in Bosnia and Herzegovina and the destruction of the Bosnian idea and Bosnian spirit among the Serb people in Bosnia and Herzegovina.

Accepting January 9th as the anniversary of Republika Srpska, Serbs have accepted the legacy of war criminals Karadzic, Mladic and Krajisnik. The celebration of this date in RS allows politicians such as Milorad Dodik to carry on the genocidal legacy of Serb nationalism through political means. The truth of the matter is that the separate entity created for the Serb people is actually isolating the Serbs and leading to further stalemate since Bosnia and Herzegovina is a country for all ethnic groups – Bosniaks, Croats and Serbs.

Marking January 9th as a “day of Republika Srpska”, Serbs are subconsciously recognizing the aggression and genocide that has been committed on the non-Serbs to create this entity. It is a de facto recognition of aggression, genocide, culturocide , torture in concentration camps, mass rape and mass expulsions and violence, committed between 1992 to 1995. Insistence on marking this date directly supports the policies that led to the aggression and genocide.

The twenty year existence of a genocidal entity has caused injustice to victims and witnesses of aggression and genocide in Bosnia and Herzegovina.

The twenty year existence of a genocidal entity is also the fault of the Bosniak political and intellectual establishment who quietly observe the injustice and do little to nothing to challenge the status quo.

For the last twenty years the international community has stood by as “impartial” observers rather than standing for justice. Acting in the similar manner as during the war, the international community has forgotten the fact that impartiality in Bosnia and Herzegovina means support for the aggressors and criminals.

All those who celebrate January 9th are celebrating the aggression, genocide and murder, torture in the camps, rape, forced displacement and the burning of houses, religious and commercial buildings. RS has not been established through sound decisions or proper assemblies. What they are celebrating on this day is built on the sights of hundreds of thousands of victims, the bones of the murdered children, the rape of Bosniak women, and of all those tortured in concentration camps. RS may have been created on the basis of injustice but it will fade away as a result of justice, which will eventually come.

Keeping in mind the judgments of international tribunals, the aggression against Bosnia and Herzegovina and genocide against Bosniaks has occurred. Denial of these facts actually means crimes of aggression and genocide is ongoing today. The Institute for Research of Genocide Canada calls on all Bosnian citizens in the world and all friends of justice for the victims of these crimes to mark 9th January as what it really represents, the day that the genocide against Bosniaks began.

 

Professor Emir Ramic

Director of the Institute for Research of Genocide, Canada

http://www.instituteforgenocide.ca

 

Haris Alibasic, MPA

President of the Congress of North American Bosniak

www.bosniak.org

 

Sanja Drnovsek, J.D, Med

Chair of the Bosnian American Institute for Genocide and Education (BAGI)

www.baginst.org

 

Esad R. Krcic

http://www.bosniaks.net/

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes