BANU: PROMJENA IMENA GRADOVA IMA ZA CILJ BRISANJE BOSNE KAO DRŽAVE

0
3035

Toponimi su dokazi postojanja narodnih, kulturnih i civilizacijskih tvorevina na osnovu kojih se mogu saznati mnogi historijski podaci.

Članovi Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU) upozorili su danas kako se prekrajanjem geografskih imena u BiH vrši toponomicid te da su upravo promijenjena imena gradova, ulica, sela, naselja i drugih mjesta dokaz da je na području cijele naše zemlje izvršen genocid.

“Mi smo toponime naslijedili od Ilira, perioda Rimskog carstva, iz Srednjeg vijeka, a novi su nastajali pojavom novih tvorevina. Međutim, pojavom nacionalizma, pogotovo srpskog i hrvatskog, nastao je toponomicid. Nekadašanji Varcar Vakuf je dobio ime po čovjeku koji je postao nadzornik štaba u sultanovom dvoru pa izgradio džamije i veći dio grada. Njegovo ime je promijenjeno u Mrkonjić Grad. Promjenu je izvršilo srpsko vijeće koje je tvrdilo da je u vrijeme Srpskog ustanka Kralj Petar Karađorđević boravio u tom mjestu. Najkvalitetniji apsurdni dokaz da je izvršen genocid u cijeloj BiH su upravo toponimi”, rekao je Muhamed Filipović, ugledni intelektualac.

Kao primjer naveo je i Skender Vakuf koji se danas zove Kneževo te banjalučke ulice čija su sva imena promijenjena tokom i nakon rata. Tu su i gradovi Dubica, Gradiška, Novi i Krupa iz kojih je izbrisan prvi dio imena “Bosanski ili Bosanska”.

“Ulica u kojoj sam se ja rodio zvala se Muftije Džabića, potom su joj promijenili ime. Sudbina toponima je postala instrument ekstremne nacionalizacije jer promjenom toponima mijenjate karakter tog prostora. U enigmatskim časopisima u Beogradu, kada se navodi neki grad iz BiH, ne spominje se BiH već Republika Srpska. Cjelokupna srpska kultura radi na rušenju bh. historijskog identiteta. Mi smo legitimirali takvu politiku”, rekao je Filipović ističući kako su i u Sarajevu izmijenjena imena ulica.

Prof. dr. Muriz Spahić naveo je primjer topografskih karti koje se izučavaju u okviru školskog predmeta geografija. Imena su izmijenjena, a vrše se i manipulacije u dijelovima karata gdje se prikazuje zastupljenost stanovništva pa su tako Bošnjaci prikazani na samo jednoj trećini teritorije BiH.

“U geografiji su upotrijebljene karte koje imaju nacionalističke pobude. Jugoistočno Bosansko visočje (koje se tako zove u udžbenicima) u kartama se zove Starovlaška visija. Tražili smo od federalnog ministarstva da izbaci iz plana i programa ovaj atlas, ali to još nije učinjeno. Geografski toponimi su naslijeđena imena i na bazi njih su vršene konstrukcije historijskih događaja”, rekao je Spahić.

Kao primjer je naveo i samo ime Bosna koje se spominje u dokumentima Konstantina Porfirogenita kao naziv rijeke koja protječe kroz našu zemlju. Također, naveo je i borbu za Sutorinu i Kruševicu, kazavši kako su među dokazima koje su predstavljali bile i topografske karte koje je izradila tadašnja Austro-Ugarska kada je preuzela vladavinu nad BiH te da se na tim kartama vidi kako BiH ima izlaz na more i da joj Sutorina pripada.

“Karta je teritorija, a toponimija je naša historija. Sada se čitaju nacionalističke pobude. Radovan Karadžić je 1992. godine počeo brisati sve i uvoditi nazive s imenom ‘srpski’ te izvršio ekspanziju na BiH”, rekao je Spahić.

Naveo je i kako izvorno ime Tomislavgrada nije Duvno, već Županjac, a da se Nišićka visoravan ranije zvala Crnoriječka visoravan po rijeci koja tu teče. Također, kazao je kako su imena vrhova planine Treskavice promijenjena te se najviši, koji se nekada zvao Ćaba, danas zove Đokin toranj.

Iz BANU-a je najavljeno pravljene kataloga toponima koje smo naslijedili te su kazali kako će se više angažovati i boriti za kulturno i historijsko naslijeđe BiH i njenih građana.

(KLIX)
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes