BANU: SKRAĆENI NAZIV B/H/S NEGIRA BOSANSKU JEZIČKU MATICU

0
1571

14798759_10209634900941111_1800456680_nBANU-tribina bosanskog jezika održana je 27. oktobra 2016. godine  na temu  B/H/S  ADMINISTRATIVNA FORMULACIJA  I  LINGVISTIČKA APSTRAKCIJA.

Akademik Muhamed Filipović, predsjednik BANU-a, u uvodnoj riječi se osvrnuo na historijsko porijeklo pojave jezičkog unitarizma, koja je u prošlosti bosanskohercegovački jezički prostor držala pod svojim okriljem, ne dopuštajući normalan prirodni razvoj bosanske jezičke tradicije u okvirima historijski imenovanoga bosanskog jezika. Sve je to, naravno, bilo u službi općepoznatih težnji svojatanja i negiranja Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda, mada je i sam taj narod, u smislu organizacije vlastitih institucija koje bi štitile njegov jezik, ispoljavao znake sporosti i nedovoljno brzih refleksa na vlastitu historičnost i autentičnost, zaključio je akademik Filipović.

Akademik Dževad Jahić, potpredsjednik BANU-a, u svome uvodnome predavanju na ovu temu ukazao je na strogo administrativni karakter vještačkoga skraćenog naziva B/H/S i na sva nerazumijevanja  u vezi sa mogućim značenjem te rogobatne skraćenice, zapravo njenoga „administrativnoga smisla i besmisla“. Problem se, međutim, javlja u zloupotrebama ove formulacije u nenaučne svrhe i pokušajima restauracije nekoga imaginarnoga „zajedničkog jezika“ tipa SH/HS, pri čemu bi se ponovo dovodila u pitanje jedino bosanska jezička tradicija i sam bosanski jezik, dok bi hrvatski i srpski jezik ostajali „netaknuti“, jer se u maticama Hrvatskoj i Srbiji intenzivno radi na proučavanjima i normiranjima tih jezika. U vezi s tim akademik Jahić zaključuje: „U javnosti se već duže vremena aktueliziraju nerazumijevanja i manipuliranja u vezi sa administrativnim nazivom  apstraktnoga,  a i u ovome slučaju iznova ideološki podržavanoga, naziva  B/H/S jezik, pa i njegovoga različitoga pisanja. Taj naziv potekao je iz administracije i on nema nikakvo svoje utemeljeno značenje, te je direktno suprotstavljen  naučnim i stručnim znanjima o našim ovdašnjim jezicima.Taj naziv, neznano i birokratski površno i neodgovorno, dobija neku svoju širu upotrebu i tu dolazi do velikih nesporazuma i neshvatanja. Tim nazivom direktno se negira jezička stvarnost u Bosni i Hercegovini i pravo svakog njenog naroda na svoj jezik i na svoj naziv za taj jezik. Ukoliko bi se takav netačan i rogobatan naziv u nekim slučajevima u administraciji i mogao upotrebljavati, on se ne može  upotrebljavati u širim sferama jezičke nominacije i kao takav unosi još više smušenosti u našu društvenu praksu i naš kulturni život. Baš zbog toga svoga strogo administrativnoga karaktera netačnosti i površnosti, postoje snage izvan Bosne i Hercegovine, a i one u samoj Bosni i Hercegovini, koje se koriste tim nazivom kako bi i dalje pokušavale negirati bosansku jezičku maticu i vraćati je pod nepostojeće okrilje zajedničkog jezika. Naime, općepoznato je da matice hrvatskog, srpskog i crnogorskog jezika aktivno djeluju i rade na stabiliziranju normi svojih jezika, na što i matica bosanskog jezika ima  puno pravo. Neprihvatljiv, i u principu čak i besmislen, nametani naziv B/H/S direktno se suprotstavlja tome pravu i ugrožava jezičke slobode, dovodeći iznova u pitanje Bosnu i Hercegovinu kao autonoman kulturni i kulturnohistorijski prostor.“

Nakon vrlo sadržajnih i konstruktivnih obraćanja diskutanata, u kojima je izneseno niz stručnih i naučnih argumenata koji objektivno osvjetljavaju našu jezičku, ali i širu društveno-političku, situaciju, pri čemu je iznova aktuelizirana ideja o neophodnosti održavanja Svebošnjačkoga (Svebosanskoga) sabora,  na Tribini je zaključeno da „BANU  pokreće postupak zaštite zvaničnoga naziva bosanski jezik, kao uostalom i zvaničnih naziva  hrvatski jezik i srpski jezik, pri čemu traži da se složeni, netačni i rogobatni naziv skraćenoga tipa B/H/S  prestane upotrebljavati i da se svede samo na one sfere strogo administrativne i zakonske upotrebe i procedure. I da se u javnosti napokon objasni da to nije nikakav zvanični ni adekvatni naziv i da on ne samo da ne odražava  našu jezičku stvarnost  već je na jedan vrlo površan, neodgovoran i neznan način, ne uvažava, a time i negira.“

/banu/

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote