GAZA

0
833

1903503_10203434342163111_897393584_nPiše: Armin Čusto

I reci: “Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas On o onome što ste radili obavijestiti.”

(At-Tawbah 105)

Gaza

Strašne posljedice Drugog svjetskog rata koje su iza sebe ostavile na milione žrtava, genocid nad čitavom Evropom i svijetom  dalo je institucionalnu obavezu  Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija na donošenje sveobuhvatnog pravnog akta kojom će se strašne posljedice Drugog svjetskog rata pravno okviriti i osuditi  i dati obavezu državama  da se nikad više ne ponovi genocid.

Stoga  je 09. decembra. 1948. godine Generalna skupština UN-a donijela Konvenciju o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida, koja je stupila na snagu  12 Januara 1951. godine.

Konvencija u svome sadržaju definiše elemente genocida , pojam genocida kao krivično djelo usmjereno na djelomično ili potpuno istrebljenje određene vjerske , rasne, nacionalne skupine, prisilno protjerivanje stanovništva, prislino odvajanje djece,  a istovremeno obavezuje države ugovornice na preduzimanje svih  mjera u svom važećem pozitivnom zakonodavstu na donošenje potrebnih mjera s ciljem da se sprijeći budući eventualni  genocid, i  da se kazne sva odgovorna lica.

De iure i de facto Ujedinjene  Nacije predstavljaju krovnu instituciju koja će nadgledati cjelokupan proces primjene  Konvencije, i svojom institucionalnom  moći će stalno uticati na države o važnosti Konvencije i njezinih elemenata s ciljem da se ostvari cilj Konvencije, a to je oslobađanje čovječanstva od svakog zla, ubijanja, silovanja, aparthejda i drugih strašnih posljedica genocida.

Međutim pedeset godina nakon donošenja iste Konvencije, Ujedinjene Nacije su aminovale  agresiju na državu Bosnu i Hercegovinu i dopustile da se izvrši genocid nad Bošnjacima, zabranivši legalnoj i legitimnoj vojsci Armije Republike Bosne i Hercegovine da se brani, da ima oružje kojem će se suprostaviti neprijatelju i planovima neprijatelja.  Prema tome ako znamo da su za genocid u Bosni i Hercegovini krivi politički i vojni vrh Republike Srbije, vlasti bh.entiteta Republika Srpska, a što potvrđuju i presude Stalnog suda  u Haggu, Međunarodnog suda u Haggu za bivšu Jugoslaviju, presude domaćih pravosudnih institucija , pitamo se koja je stvarna uloga Ujedinjenih Nacija?

Ovo pitanje postavljeno iz jednog razloga, Gaza! Veza između Gaze i Bosne  i Hercegovine je itekako izražena,  i ubistva i zvijerstva koja se čine nad Palestincima Gaze ne razlikuju se od ubistava u Bosni i Hercegovini. Palestinci su skorom čitav vijek  predmetom genocida, aparthejda, a isti taj Izrael nije potpisnikom međunarodnog dokumenta kojim se reguliraju i normiraju pitanja ljudskih prava, posebno dokumenata  kojima se osuđuje genocid i drugi vidovi ratnih zločina.

Posljedna agresija na Gazu ostavila je iza sebe hiljade žrtava, a čitav svijet je šutio i gledao smrt Palestinaca, teška ranjavanja, i dalje psihološko uništavanje Palestinaca. Ne smije se odbaciti tvrdnja mnogih autora koji su postavili tezu, dvostruki aršini Ujedinjenih Nacija.

Postavlja se pitanje koja je stvarna uloga Ujedinjenih  Nacija? Da li predstavljaju instituciju za ostvarivanje ciljeva velikih država, ili su Ujedinjene Nacije pod direktinom kontrolom Izraela, koji vrši iste zločine koji su vršeni za vrijeme Drugog svjetskog rata genocid i agresija koji su izvršeni nad Bosnom i Hercegovinom i večinskim stanovništvom Bošnjacima.

Zločin Izraela  nad Palestincima Gaze je nakon genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini još jedna mrlja na savjesti Ujedninjenih Nacija, Gaza i Sarajevo su primjer klasičnog grada logora, a Ujedinjene Nacije svojim dvostrukim aršinima su saučenik ili možemo reći direktni krivac za genocid u Gazi.

Ova kolumna je doprinos osudi zločina u Gazi, ali moja obaveza i svakog umnog insana jeste da reaguje i da piše o zločinima, a da li je to dovoljno, jer je upitanju osuda zločina međunarodnih razmjera nek nam je uvijek u glavi priča iz života poslanika Sulejmana a.s., kada je zapaljena džamija, i mještani počeli gasiti džamiju, a tada mrav iz vojske Sulejmana a.s. poče da gasi džamiju sa trunkama koje su ispadale iz kofa, a da bi mu se drugi mrav nasmijao, kakve koristi imaju te male trunke vode, kad se vatra jako razbuktala, a on odgovori: “Nije to bitno! Neka Allah i Njegovi meleki i neka vjernici vide na čijoj sam ja strani!” Subhanallah!

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes