HRABAR ČIN PREDSJEDNIKA SANU

0
543

ceric-mustafaAutor: Dr. Mustafa Cerić

Bošnjaci cijeloga svijeta,

Ovo pažljivo pročitajte!

• HRABAR ČIN PREDSEDNIKA SANU

Beograd, 19. oktobar 2015: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji pozdravlja hrabar čin predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Vladimira Kostića, kojim priznaje realnost – da je Kosovo nezavisna država. Istovremeno navodi da je pitanje zrelosti srpske elite da to već jednom jasno predoči srpskoj javnosti. Srpska javnost je i inače, svesna te činjenice ali je zbog stalne političke i medijske manipulacije pod stalni pritiskom da se homogenizuje na pitanju Kosova. Izjava akademika Kostića posebno je važna, jer se njome distancira od pogubne politike i uloge koju je SANU svojevremeno imala u kreiranju velikodržavnog projekta.

Neprihvatljiva je izjava predsednika Republike Tomislava Nikolića kojom osuđuje njegov čin, osporavajući mu pri tom pravo na slobodu mišljenja i izražavanja.

Bilo bi dobro da upravo SANU sa autoritetom koga ima, pokrene društveni dijalog sa ciljem uvažavanja realnosti, što podrazumeva normalizaciju odnosa sa Kosovom (i Albanijom), kao i istorijsko pomirenje sa Albancima.

U Srbiji postoje organizacije i pojedinci koji već decenijama održavaju komunikaciju sa Kosovom, stvarajući pretpostavke i za komunikaciju na državnom nivou. Ukoliko SANU stane iza izjave svog predsednika, Srbija će dobiti šansu da pokrene proces koji joj otvara perspektivu za budućnost, njoj samoj, ali i čitavom regionu.

***
I zapitajte se Bošnjaci:
Zašto SANU priznaje Kosovo, dok negira Bosnu i bosanski jezik?

Odgovor je jasan:

Prvo, svijet priznaje samo hrabre, slobodne, uporene, dosljednje i uspravne. Svijet ne priznaje kukavice, ulizice, kolebljivce, ljigavce i podanike…

Drugo, svijet prihvata povijest kao fait accompli, “svršeni čin”, a to znači da samo jaki i snažni ostaju, nejaki i slabi odlaze sa povijesne scene… Svijet nikome ne udjeljuje milost, posebno ne onima koji ju nisu dostojni…

Treće, SANU, čitaj sprska politika, priznaje jake i snažne, kao što su Albanci na Kosovu… SANU negira nejake i slabe, kao što su Bošnjaci u Bosni…

Četvrta pouka i poruka:

– Bošnjaci cijeloga svijeta probudite se!

– Uozbiljite se!

– Ujedinite se!

– Svi će nas priznati, prihvatiti i poštovati ako smo: hrabri, slobodni, uporeni, dosljednji i uspravni!

– Svi će nas negirati i gaziti ako smo: kukavice, ulizice, kolebljivci, ljigavci i bskičmenjaci!

– Nikad nije kasno za buđenje!

– Nikad nije kasno za ujedinjenje!

– Bog Milostivi pomaže neustrašivim i upornim!

3.00 avg. rating (69% score) - 2 votes