IZABRANI NOVI ČLANOVI BOŠNJAČKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI

0
2265

BANU1Na redovnom zasjedanju održanom 20. maja 2017. godine u Sarajevu, Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti je nakon glasanja donijela Odluku o prijemu novih članova Akademije.

U status redovnih članova primljeni su: prof. dr. Aida Salihagić-Kadić, Seid Hasanefendić, prof. dr. Refik Šećibović i prof. dr. Galib Šljivo, dok su u status dopisnih članova primljeni: prof. dr. Aziz Hasanović, prof. dr. Ilber Ortayli, prof. dr. Hazbo Skoko, Đelo Jusić, prof. dr. Suad Kurtćehajić, prof. dr. Emir Ramić, prof. dr. Džemal Najetović, prof. dr. Mujo Demirović, prof. dr. Šefkija Čekić i Haris Hromić.

Izboru je prethodila predviđena procedura od prijedloga preko komisija i referata do utvrđivanja liste kandidata od strane Predsjedništva Akademije.

Novoizabrani članovi će biti inaugurisani na posebnoj svečanoj sjednici Skupštine Akademije.

Članovi Akademije jednoglasno su izabrali akademika Hasniju Muratagić-Tunu za predsjednika Senata Akademije nakon što se sa te pozicije povukao akademik Ejup Ganić.

Skupština je također razmatrala prijedlog „Deklaracije o Bosni“ te zadužila članove Akademije da na ponuđeni tekst dostave svoje primjedbe i sugestije kako bi ovaj dokument bio usvojen na narednom zasjedanju Skupštine.

BANU2

BANU1

 BANU-3BANU4

(banu)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes