Javna tribina: Reforma javne uprave u BiH u vrhu prioriteta na evropskom putu

0
950

150627051.8_xlReforma javne uprave u Bosni i Hercegovini u samom je vrhu prioriteta na evropskom putu naše zemlje i korespondira s potrebom sveobuhvatne depolitizacije, profesionalizacije i racionalizacije u ovom za državu veoma bitnom segmentu organiziranja.

Istaknuto je to na tribini o temi “Reforma javne uprave” koju je danas u Sarajevu organizirao novoformirani Forum bošnjačkih intelektualaca.

150627051.1_xlPredsjednik Foruma prof. dr. Suad Kurtčehajić je na pres-konferenciji uoči održavanja tribine istaknuo da je Daytonskim mirovnim ugovorom u BiH inauguriran veoma kompliciran i “skup” sistem vlasti s više nivoa koji bi bio, veliki balast i za zemlje s daleko višim standardom.

Upozorio je da, kada se o Bosni i Hercegovini radi, ovako koncipirana i postavljena javna uprava guši cijeli sistem i dovodi u pitanje efikasno funkcioniranje države u njenim ključnim segmentima.

150627051.2_xlNa poteškoće na tom planu ukazao je i direktor Zavoda za javnu upravu doc. dr. Enver Išerić, ocijenivši nezadovoljavajućim reformske korake koji su uslijedili nakon usvajanja Zakona o državnoj službi BiH, 2002. godine (kasnije i na nivou entiteta i Brčko Distrikta BiH) i donošenja Strategije za reformu javne uprave, 2006. godine.
Precizirao je da rezultati ostvareni u reformi javne uprave nisu u skladu s uloženim sredstvima, naglašavajući da je to izostalo zbog manjka jasno izražene političke volje na tom planu, te, stoga, što se i nadalje vrši poltizacija državne službe kada se radi o prijemu državnih službenika.

Dodao je da nema jasno razrađenih kriterija prijema, posebno rukovodećih državnih službenika, kao ni jasno definiranih standarda i kompentencija, koje bi oni morali imati, a kao problem u tom pogledu naveo je fragmentiranost državne službe – na nivo države i entiteta, a potom i unutar FBiH, na federalni i kantonalni nivo.
Išerić, nadalje, navodi da je za eliminiranje spomenutih nedostatka neophodno jasno definirati zajedničke ciljeve svih nivoa vlasti u BiH, te izraziti političku opredjeljenost za izgradnju profesionalne i depolitizirane državne službe, kao i identificirati organ državne službe koji je odgovoran za provođenbje reforme u toj oblasti.
Potpredsjednik Foruma Jusuf Pušina ocijenio je da se stanje u oblasti javne uprave reflektira na cjelokupno stanje u BiH kao i na njeno pozicioniranje u evropskim i globalnim okvirima.

Mišljenja je da se državna uprava ne može posmatrati samostalno niti izdvojeno, nego da čini dio šireg okvira, istaknuvši da je za njeno kvalitetno funkcioniranje neophodno ostvariti institucionalno i funkcionalno povezivanje od vrha do dna i, nadasve, vrhunsku profesionalnost.

Na stanje u domenu javne uprave kritički se osvrnuo i ekspert u oblasti informatike, analize poslovnih sistema i optimizacije Huzeir Hasanović, uz ocjenu kako je reformski program na tom planu realiziran u opsegu od svega 20 posto.

Potcrtao da su rezultati u reformi javne uprave daleko ispod očekivanih, i da su projekti u toj oblasti porezne obveznike u BiH koštali višestruko više u odnosu na utvrđene standarde.

U tom kontekstu, pozvao se na pokazatelje iz izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH, koji se odnose na određene projekte u sklopu reforme državne uprave, navodeći da je u tom segmentu potrošeno oko 5,8 miliona KM (sredstva izdvojena za 11 projekata).

Ilustrirao je to podacima o utrošku sredstava za obuku državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima, odnosno za Skicu razvoja centralnih organa vlada u BiH – faza I, a za što je iz150627051.7_xl150627051.3_xldvojeno 1.037.115 KM, odnosno 1.540.966 KM, ocijenivši neshvatljivim takav odnos prema trošenju javnih sredstava.

Inače, na tribini su razmatrani različiti aspekti koji se tiču funkcioniranja javne uprave, uključujući pravni okvir, reformske ciljeve i razloge zastoja na tom planu, te mogući pravci budućih aktivnosti.

(Fena, Foto: Klix)

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote