MKSJ PORICANJEM ISTINE I PRAVDE DAJE MODUS ZA BUDUĆE ZLOČINE I ZLOČINCE

0
620

perisic(1)Saopćenje organizacija i intelektualaca povodom oslobođanja zločinca Momčila Perišića od krivične odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu i Srebrenici.

Saopćenje za javnost povodom odbacivanja zahtjeva Tužilaštva Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) da Žalbeno vjeće MKSJ preispita presudu Žalbenog vijeća MKSJ kojom je bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić oslobođen individualne krivične odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu i Srebrenici, odnosno Bosni  Hercegovini (BiH).

Žrtve i svjedoci agresije na RBiH i genocida nad njenim građanima, ali i svi istinski borci za istinu i pravdu u svijetu  su očekivali da će  MKSJ osvijetliti veze između Vojske Jugoslavije i Vojske entiteta Republika Srpska (RS), i tako definitivno razbiti Miloševićevu zločinačku obmanu da uvjeri međunarodnu zajednicu i javnost da Srbija nije izvršila agresiju na BiH. Umjesto toga Perišić je definitivno oslobođen odgovornosti za ratne zločine na području BiH, a Srbija  amnestirana od odgovornosti za agresiju na BiH. Odustanjem od traženja istine i provođenja pravde od strane nečega što bi trebalo biti največi pravni i moralni autoritet u svijetu, žrtve ali i prijatelji istine i pravde su dobili aboliciju saučesništva mozgova koji stoje iza politike masovnih zločina koji omogućavaju svojim saučesništvom ili direktnom komandom izvršavanje agresije i genocida. Oslobađanje od individualne krivične odgovornosti Momčila Perišića za zločine međunarodnog karaktera za koje je međunarodna zajednica i čovječanstvo posebno zainteresovano, je u suprotnosti sa načelom pravde i pravičnosti i u suprotnosti je sa misijom koja je usmjerena na međunarodni mir i sigurnost. Podsjećamo da je Žalbeno vijeće MKSJ u predmetima Tadić i Čelebići primjenjujući standard opšte kontrole zaključilo da su oružane snage entiteta RS djelovale pod opštom kontrolom i za račun SR Jugoslavije i potvrdilo da je sukob u BiH međunarodnog karaktera. U srcu Evrope izvršen je genocid u Srebrenici, zaštičenoj UN zoni, jula 1995. godine nad Bošnjacima kao konvencijski zaštičenom ljudskom grupom kojom prilikom je ubijeno više od 8000 lica.

Osnov za zahtjev Tužilaštva MKSJ za preispitivanje oslobađajuće presude u slučaju “Perišić” bila počinjena pravna greška i uvođenje pravnih standarda koji nikada do tada nisu primjenjivani. Evidentna je neujednačena praksa međnarodnog pravosuđa obzirom da test konkretne usmjerenosti nije kumulativno propisani element zločina za koji se tereti Momčilo Perišić.

U nedavnoj presudi u slučaju ‘Kosovske četvorke’, Žalbeno vijeće MKSJ zaključilo je da su sudije u Perišićevom predmetu pogriješili kada su tražili dokaze o ‘konkretnoj usmjerenosti’ na činjenje zločina kao element odgovornosti za pomaganje i podržavanje. Žalbeno vijeće stalnog Međunarodnog krivičnog suda iznijelo je isti stav u slučaju Charles Taylora. Ove dvije presude, koje su donesene pred dvije različite međunarodne sudske instance, pokazuju da je presuda Perišiću zasnovana na pogrešnim pravnim standardima, što je u suprotnosti sa osnovnim postulatima prava i pravde. Neljudski je da je sudija koji je uveo ovaj pogrešni pravni standard u slučaju Perišić upravo isti sudija koji je odbio da se takva greška preispita – predsjednik MKSJ Teodor Meron. Sudija Meron tim postupcima vrijeđa žrtve, ugrožava istinu i pravdu, umanjuje šanse za mir. Jednakost pred sudom je pravni princip proklamovan 1789. godine Francuskom buržoaskom revelucijom a koji i danas u pravnoj nauci i struci čini pravni aksiom. Oslobađanje od individualne krivične odgovornosti Momčila Perišića i pravno neopravdano uvođenje novih pravnih standarda odnosno subjektivne komponente zločina znatno sužava odgovornost visokopozicioniranih civilnih i vojnih funkcionera i zvaničnika čime se odašilje vrlo negativna preventivna poruka za budući period i svakako vrijeđa dostojanstvo svih građana a posebno preživjelih žrtava koje opravdano očekuju pravdu i pravičnost.

Benjamin Ferencz, jedan od tužitelja iz Nürnberga, izjavio je nakon Perišićeve žalbene presude da “oslobađanje odgovornih vođa utemeljeno na tehničko-pravnim nejasnoćama prkosi zdravom razumu i potkopava univerzalnu težnju za više mira u svijetu”. Također, sudija Pocar, član Žalbenog vijeća u slučaju Gotovina, oštro je kritikovao nove interpretacije međunarodnog krivičnog prava koje po njemu “poriču svaki smisao pravde”.

Da bi mogli nametnuti novi restriktivni pravni koncept saučesništva, sudije su iskrivile ili ignorisale dokazni materijal. Tako je dobijena potpuno iskrivljenu sliku o agresiji i genocidu u BiH. Sudije Žalbenog vijeća izašli su iz svoje nadležnosti kad su počeli nuditi svoju sopstvenu interpretaciju dokaznog materijala. Ako su smatrali da je prvostepeno vijeće toliko pogriješilo u interpretaciji dokaza onda su trebali vratiti predmet na ponovo suđenje.

Odbacivanjem zahtjeva Tužiteljstva MKSJ da se ponovo razmotri odluka o oslobađanju bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Peršića po optužbi za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici od 1993. do 1995. godine, Žalbeno vijeće  MKSJ je legitimiralo da vrh jedne države pošalje oružje, svoje oficire, formira vojsku u drugoj državi, kojom “nevidljivo komanduje”, počini  zločine agresije i genocida, a onda samo pripazi da nigdje ne napiše “crno na bijelo” da se oružje koristi za ono za što je i napravljeno, i time će sudovi utvrditi “van svake razumne sumnje” nepostojanje odgovornosti. To je ogromni atak na međunarodno pravo, mir, istinu i pravdu.

Restriktivni kriteriji za odgovornost država iz prakse Međunarodnog suda pravde primjen je i na osobe koje odgovaraju pred Međunarodni krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Kriteriji koje primjenjuje Međunarodni sud pravde su postavljeni 1986. godine kako SAD ne bi snosile odgovornost za zločine koje su počinile snage Contras pomognute od strane SAD-a u Nikaragvi. Srbija je oslobođena optužbe za genocid u Bosni i Hercegovini velikom dijelom zahvaljujući upravo tim restriktivnim kriterijima. Perišiću su takođe išli u korist ovi kriteriji koji je za potrebe velikih sila, kreirao “rupu” u odgovornosti.

Lekcija koja  je data u zadnje vrijeme na MKSJ da samo najviše lokalne strukture vlasti, civilne ili vojne, mogu krivično odgovarati za zločine, te da za saučesništvo treba dijeliti na namjere zločinaca, a ne samo biti svjestan ubilačkih posljedica svojih djela  je agresija na istinu i pravdu, na pravni poredak i međunarodno pravo, na sve žrtve svih agresija i genocida u svijetu.

Izražavajući jedinstveno mišljenje preživjelih žrtava i svjedoka agresije na RBiH i genocida nad njenim građanima, ogorčeni oslobađanjem Perišića što je apsolutno protiv interesa istine, pravde i  prava žrtava, odbacujemo novi pravni standard sudije Merona da ‘interes žrtava nije pravni osnov za odobravanje zahtijeva Tužilaštva MKSJ’.

Cijenimo neprihvatljivim postupanje sudije Teodora Merona čije subjektivne interpretacije, shvatanja i pravno neprihvatljivo uvođenje novog pravnog standarda “test konkretne usmjerenosti” kojim zapravo oslobađa od bilo kojeg oblika odgovornosti visokopozicionirane civilne i vojne ličnosti a čija je uloga u izvršenim zločinima izuzetno značajna. Još jednom vas podsjećamo da su u BiH izvršeni gnusni i stravični zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava uključujući i genocid čije su posljedice nesagledive, dugoročne i katastrofalne za ljudski rod uopšte, te da je imperativ čovječanstva da se izvršioci kazne u skladu sa propisanom procedurom i preduzmu druge potrebne preventivne aktivnosti odnosno efikasni mehanizmi zaštite svakog pojedinca i ljudske grupe u budućem periodu. Kultura nekažnjavanja najodgovornijih civilnih i vojnih rukovodilaca u prošlosti je nanosila nesagledive posljedice ljudskom rodu i cijelom čovječanstvu. Očekujemo da MKSJ postupa nezavisno, nepristrasno i u interesu pravde i pravičnosti.

 

Profesor Emir Ramić

Institut za istraživanje genocida, Kanada

 

Magistar Hamdija Čustović

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

 

Akademik Esad Duraković

Akademija nauka i umjetnosti BiH

 

Akademik Ferid Muhić

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti

 

Profesor dr. Senadin Lavić

Bošnjačka zajednica kulture Preporod

 

Profesor dr. Selma Rizvić

Virtuelni muzej genocida

 

Profesor dr. Mujo Begić

Instituta za nestale osobe BiH za Bosansku Krajinu

 

Adamir Jerković

Ex-savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića

Arhiv FBiH

 

Dr. Mustafa Cerić

Svjetski bošnjački kongres

 

Profesor Adil Kulenović

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug99

 

Fadila Memišević

Sekcija Društva za ugrožene narode u Sarajevu:

 

Magistar Sanja Seferović Drnovšek

Bosansko američki institut za genocid i obrazovanje

 

Glavni odbor

Vijeće BiH organizacija Australije

 

Bakira Hasečić

Udruženje žena žrtava rata

Ivana Ina Mostarac

NVO “Dječiji pokret za mir, ljubav, prijateljstvo”Djeca Sarajeva

 

Duratović Mirsad

Udruženje logoraša “Prijedor 92”

 

Murat Tahirović

Organizacija žrtava i svijedoka genocida u BiH

 

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote