MOK ORGANIZIRAO PREDAVANJE NA TEMU ,,ULOGA OMLADINE U IZGRADNJI DRUŠTVA”

0
537

unnamed (11)U četvrtak, 1.1.2015.godine, u Kulturnom centru IUNP na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru, organizirano je omladinsko-žensko predavanje na temu ,,Uloga omladine u izgradnji društva” u organizaciji Muslimanskog omladinskog kluba. Predavač je bila profesorica Islamske vjeronauke Mersada Nuruddina Agović. Nakon učenja odlomka iz Kur'ana a.s., uvodnu riječ je imala asistentica na FIS-u Fatima Fejzović.

Profesorica Agović je definirala pojam i kategoriju mladih, postavila pitanje njihovog izbora da budu konstuktivni ili destruktivni clanovi društva, objasnila ponasanje omladine kao aktivnog učesnika i pasivnog posmatrača, ukazala na probleme mladih, maloljetničku delikvenciju i poroke, te na izbor mladih da se društvu predstave kao ‘problem’ ili kao vrijedni društveni resurs. Naglasila je potrebu da se mladi kao učesnici, inicijatori ili koordinatori obavezno uključuju u socijalne, humanitarne i ekološke akcije, kreativne radionice i uzmu učešće kod pomoći mladih sa posebnim potrebama u njihovoj uspjesnoj inkluziji u obrazovno-odgojnom sistemu.

Profesorica Agović je, zatim, istakla potrebu ukljucivanja omladine u trziste rada kroz placeni rad ili volonterizam, udruzivanje u osnivanju nevladinih organizacija, ucesca u politickom i kulturnom zivotu drustva, djelovanja kroz omladinske forume, ucesca u debatama, peticijama, protestima i demonstracijama, kada se ukaze potreba za tim.

,,Ističite vrijednosti kojima se ponosite!” – kazala je Agović tokom svog izlaganja- ,,Ako se ponosite medresom, fakultetom, univerzitetom, ističite to javno!.. Ako ste bili pošteni pa ste, na primjer, vlasniku vratili izgubljeni novčanik, time ste društvu prezentirali i svoj islam,  i svoje bošnjaštvo, kulturu i opći moral”. Profesorica je, također, naglasila potrebu čuvanja čednosti cija se vrijednost cijeni od postanka ljudske vrste do Sudnjeg Dana i upozorila omladinu na kobne posljedice njenog gubljenja.

Omladinsko druženje je uveličano čitanjem stihova pjesnikinje Ammare Šabic-Langić, izvođenjem ilahije i posluživanjem slatkim specijalitetima.

M. P.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes