PETICIJA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI – PROTIV REFERENDUMA U ENTITETU RS

0
2235

U cilju upozorenja svijeta na opasnost od najavljenog referenduma o Danu Republike Srpske kao uvoda u novi genocid, Svjetski bošnjački kongres (SBK) i Forum bošnjačkih intelektualaca (FBI) pokrenuli su peticiju protiv referenduma i zahtjev da manji bh. entitet RS poštuje najviše državne sudske odluke o ravnopravnosti svih građana u našoj zemlji.

PETICIJA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI

GLAS ZDRAVOG RAZUMA

PROTIV REFERENDUMA U ENTITETU RS

Povodom najavljenog referenduma u enitetu RS-a za 25. septembar 2016. godine, mi dolje potpisani dižemo glas protiv njegovog održavanja:

  1. STRAH OD NOVOG GENOCIDA

Uvažavajući sve ljude dobre volje u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci imaju pravo i obavezu da upoznaju i upozore svijet na opasnost od referenduma kao uvoda u novi genocid. Nemoralno je i politički neodgovorno da Bošnjaci nijemo posmatraju kako im se svakodnevno sužava životni prostor i kako im se prijeti nestankom zajedničkog društva u jedinstvenoj državi. Stoga je ovo glas protesta protiv referenduma i zahtjev da entitet RS-a poštuje najviše državne sudske odluke o ravnopravnosti svih građana u našoj zemlji. Oni koji negiraju od Internacionalnog suda pravde u Hagu utvrđeni  genocid u Srebrenici za koji je dokazana odgovornost vojske i policije RS, u stanju su počiniti novi genocid. Bošnjaci nemaju pravo na nemar!

STOP NEGACIJI GENOCIDA!

STOP REFERENDUMU!

STOP PONOVNOM GENOCIDU!

  1. STRAH OD NEMOĆI INTERNACIONALNE ZAJEDNICE

Svi kojima je na duši mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini cijene napore internacionalne zajednice u zaustavljanju rata, uspostavi mira i doprinosu u postratnoj obnovi bosanskog društva i države. Bošnjaci, napose, cijene prisustvo internacionalnih agencija, koje rade na snaženju državnih institucija Bosne i Hercegovine. Međutim, Bošnjaci su ponovo u strahu od eventualne nemoći internacionalne zajednice da ih zaštiti dok su u opasnosti od mogućeg novog genocida. Zbog toga, Bošnjaci se moraju osposobiti za samoodbranu. Ne smiju, Bošnjaci, dozvoliti da im se opet vežu ruku pred opasnošću od genocida.  Nemaju, Bošnjaci,  pravo čekati sudbinu Omrana od Halepa.

Bošnjaci moraju djelovati odmah!

Bošnjaci moraju biti vodiči u spriječavanju referenduma!

Bošnjaci moraju zaustaviti opasnost po mir u zemlji!

Svi moraju poštivati sigurnost svih građana u Bosni i Hercegovini!

Svi moraju poštivati ustavni poredak države Bosne i Hercegovine!

Svi moraju čuvati stabilnost Bosne i Hercegovine i regiona!

STOP RUŠENJU DRUŠTVA I DRŽAVE!

STOP SEPARATIZMU!  

STOP NARUŠAVANJU MIRA!

STOP NARUŠAVANJU POVJERENJA MEĐU LJUDIMA I NARODIMA! 

STOP POLITICI KOJA JE DANAS NAJVEĆA PRIJETNJA IZBIJANJA NOVOG RATA NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE.

Peticiju je moguće potpisati putem navedenog linka: ONLINE PETICIJA

A PETITION FOR PEACE IN BOSNIA-HERZEGOVINA

COMMON SENSE AGAINTS REFERENDUM

In regard to the declared Referendum for September 25, 2016 in the entity of RS, we, the undersigned are raising our voice against the Referendum:

  1. FEAR FROM NEW GENOCIDE

With all due respect, the Bosniak people have the right and duty to inform and alarm the world of an imminent threat to their safety as the declared Referendum might be a prelude for a new genocide. It is immoral and politically irresponsible of the Bosniak people to remain silent and watch how their living space is constantly being narrowed and how they are being blackmailed by a destruction of the Bosnian common society in the single state. Therefore, this is a protest vote against the claimed onesided Referendum. Indeed, it is a strong demand that the entity of RS honor the highest state court decisions on the equality of all citizens in our country. Those who deny the definitive verdict of the International Court of Justice in the Hague about the Srebrenica genocide, for which the army and police of the RS are liable, they are capable to commit a genocide again. This time the Bosniak people must be extremely vigilant!

STOP GENOCIDE DENIAL!

STOP PROVOCATIVE REFERENDUM!

STOP NEW GENOCIDE!

  1. FEAR FROM IMPOTENCE OF INTERNATIONAL COMMUNITY

All people who cherish the peace and security of Bosnia-Herzegovina, appreciate the efforts of the International Community in stopping the war, the establishment of peace and a contribution to the postwar recovery of the Bosnian society and state. The Bosniak people, in particular, value the presence of international agencies, which work on strengthening the state institutions of Bosnia-Herzegovina. However, the Bosniak people are again in fear of the potential impotence of the International community to protect them while they are in danger of a possible new genocide. Therefore, the Bosniak people must take care of themselves by themselves. They must become capable of self-defense. They cannot afford to have their hands tied once again before the menace of genocide. The Bosniak people have no right to await the destiny of Aleppo's boy Omran.

The Bosniak people must act now!

The Bosniak people must be guides to prevent the provocative referendum!

The Bosniak people must stop the threat to peace and security!

All people must respect the safety of all citizens of Bosnia-Herzegovina!

All people must respect the State Constitution of Bosnia-Herzegovina!

All people must keep the stability of Bosnia-Herzegovina and the region!

STOP DESTRUCTION OF SOCIETY AND STATE!

STOP SEPARATISM!

STOP BREAKING THE PEACE!

STOP SPREADING MISTRUST BETWEEN PEOPLE AND NATIONS!

STOP A POLICY WHICH IS BECOMING TODAY A POSSIBLE CAUSE FOR A NEW WAR IN BOSNIA-HERZEGOVINA.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes