POPIS JE BORBA ZA BOŠNJAČKI OPSTANAK

0
832

downloadIntervju,

EMIR RAMIĆ-Institut za istraživanje genocida – Kanada

 

Bošnjaci.Net: Koliko je važan popis stanovništva za jednu državu, naciju, religiju?

 

Ramić: U normalnim uslovima i u normalnoj državi popis je rutinsko prikupljanje statističkih činjenica za strateške projekcije društvenog i državnog razvoja. U slučaju Bosne i Hercegovine niti su uslovi za popis normalni, niti je država napravljena u Djetonu normalna država. Zavjera te nenormalne dejtonske države protiv Bošnjaka doživljava kulminaciju izglasavanjem Zakona o popisu od strane bošnjačkog političkog establišmenta. Popisa će imati i direktne političke implikacije zbog distribucije kolektivnih prava u Bosni i Hercegovini. Radi se o prvom popisu otkako je Bosna i Hercegovina postala nezavisna država, prvom popisu poslije agresije i genocida i prvom popisu od nametanja ilegalnog Dejtonskog ustava koji je tako uredio organizaciju vlasti da nemamo građanina države, već etniciziranu vlast. Prema tome, učešće u vlasti je određeno i brojem pripadnika određenog naroda. Zato je imperativ Bošnjaka da u što većem broju izađu na popis i izjasne kao Bošnjaci koji govore bosanski jezik. Tako pečatimo svoje narodno ime – Bošnjak, čuvamo svoj – bosanski jezik, jačamo svoju vezu sa Bosnom i Hercegovinom. Genocidna zavjera protiv Bošnjaka, ovoga puta u vidu genocidnog Zakona o popisu je razlog da se Bošnjaci u što većem broju odazovu i pravilno popišu, što je zapravo sadašnji vid borbe za bošnjački opstanak.

 

Bošnjaci.Net: Od 1.-15.oktobra t.g. bit će sproveden popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, tj. prvi popis stanovništva nakon 1991. godine, ujedno prvi popis nakon trodržavne agresije na BiH i genocida nad Bošnjacima. Bosna i Hercegovina jeste međunarodno priznata država, ali isto tako je daytonsko-dvoentiteski podijeljena, odnosno međunarodne institucije i moćne svjetske države prihvatili su rezultate sa terena agresorsko-genocidne osvajačke politike i iste nametnule narodu – žrtvi genocida kojima je prijećen totalni nestanak. Pred najezdom velikonacionalističkih napada i negiranja naroda, jezika… kako na popisu sačuvati državotvornost našeg naroda – žrtvu genocida, te njihov prostor življenja u državi, koja je njihova jedina domovina, za koju su se vjekovima borili, branili, odbranili, sačuvali…?

 

Ramić:  Ovaj popis će pokazati strašne učinke agresije i genocida na čijim rezultatima je u Djetonu legalizovan entitet Republika Srpska u kome se i danas krše ljudska prava i slobode.  Popis će pokazati statističku veličinu zločina agresora i projektanata i izvršioca genocida, ali i pogubnost međunarodne zajednice koja je dozvolila da se na kraju dvadesetog stoljeća u eri demokratije i zaštite ljudskih prava i sloboda, u srcu ujedinjene Evrope ponovi genocid i pored zavjeta poslije holokausta, nikad više. Takođe ovaj popis će pokazati da je na osnovama legalizovanih rezultata agresije i genocida formiran entitet Republika Srpska u kome se dvadeset godina poslije vojnog dijela agresije i genocida i dalje ugrožavaju elementarna ljudska prava i slobode i tako ometa povratak na silu otjeranih građana. I ako su prava Bošnjaka ozbiljno ugrožena popisnim pitanjima, Bošnjaci trebaju jasnim, odlučnim i jedinstvenim izjašnjavanjem na popisu  braniti i jačati svoj identitet, svoje državotvorno i teritorijalno pravo na Bosnu i Hercegovinu, svoje pravo da se bore protiv legalizovanih rezultata agresije i genocida, svoje pravo na kolektivno pamćenje, svoje pravo na istinu o agresiji i genocidu i svoje pravo na pravdu za žrtve agresije i genocida.

 

Bošnjaci.Net: Kad je u pitanju naš bošnjački narod, genocid i istrebljenje koji su izvršeni nad njim konačno će pokazati drukčiju etničku sliku u odnosu na popis 1991., odnosno da našeg naroda nema u cijeloj istočnoj BiH, ali i sjeverozapadnom dijelu države… Hoće li će predstojeći popis još dublje zakopati stanje genocidne politike ili će institucije države BiH, međunarodna zajednica, posebno SAD, EU i države supotpisnica Dejtonskog sporazuma konačno shvatiti da je neprihvatljivo prihvatiti politiku genocida?

 

Ramić:  Nesumnjivo da je  popis koji je planiran u duhu višegodišnje majorizacije Bošnjaka, zbog koje su proganjani još i  Bogumili, i političko pitanje. Tokom niza decenija Bošnjacima je bilo oduzeto njihovo narodno ime. Kao nastavak prakse poricanja bošnjačkog  imena izvršena je agresija i genocid, jer agresori, kao i današnji bosanskohercegovački secesionisti znaju da nema Bosne i Hercegovine bez Bošnjaka, niti može biti Bošnjaka bez Bosne i Hercegovine. Riječ je, dakle, o kontinuiranju iste ideje i cilja. Bošnjake je trebalo djelomično eliminirati i dezorijentirati oduzimanjem njihovog narodnog imena prije agresije i genocida, potom ih agresijom i genocidom djelomično pobiti i jednim dijelom ih protjerati. Te kroz diskriminirajuči Zakon o popisu, konfuzan popisni materijal i dobro plačene “popisne misionare”, konačno ih dokrajčiti. Posebno su građani protjerani u prisilni egzil oštečeni genocidnim Zakonom o popisu.

Bošnjaci se tako nepravednom Zakonu o popisu suprostavljaju masovnim odzivom na popis čiji rezultati će biti snažan političko, pravni argument u borbi protiv onih koji poriću zločine agresije i genocida i koji misle da na rezultatima agresije i genocida mogu graditi budućnost Bosne i Hercegovine.

 

 

Bošnjaci.Net: Popis stanovništva je izuzetno važan i bitan za Bošnjake, posebno kada se ustanovilo kako se Bošnjacima podmeću razne zamke kako bi nas na kraju bilo znatno manje nego što je to u stvarnosti.  Imajući u vidu navedene činjenice, koliko je popis važan za naš narod?

Ramić:  Do 20. stoljaća svi u Bosni i Hercegovini su bili Bošnjaci, neovisno o tome da li je neko bio katolik, musliman ili pravoslavac. Početkom 20. stoljeća utjecajem Katoličke i Pravoslavne crkve u saradnji sa Hrvatskom i Srbijom, Bošnjaci-katolici su se hrvatizirali, a Bošnjaci-pravoslavci su se srbizirali. Bošnjaci-muslimani s obzirom na to da su bili pod pritiskom i jedne i druge strane da se opredijele kao Hrvati ili Srbi, su se uhvatili za svoju vjersku pripadnost. Tako se sto godina, katolici izjašnjavaju kao Hrvati, a pravoslavci kao Srbi. Zato kod njih nema problema u tome kako će se izjasniti na popisu. Muslimani koji se nisu etnički određivali, već vjerski, i nije im priznavan njihov etnicitet, su ostali  nedefinirani. Kada im je priznata etnička komponenta, priznata im je pod nazivom Musliman, kao pripadnost religiji. Tek u agresiji i genocidu sami Bošnjaci vračaju staro, narodno ime Bošnjak. Ovo je prvi put u historiji da Bošnjaci mogu slobodno i otvoreno kazati ko su i šta su. Ime Bošnjaka kao autohtonog evropskog naroda, koje je stoljećima prisutno na svijetskim prostorima, nakon popisa će i zvanično biti registrirano u svim statističkim podacima Evropskog ureda za statistiku. Dakle poslije sto godina se vraća ime Bošnjaka u Svijet. Cjelokupno ostvarivanje pojedinačnih i kolektivnih  prava i položaj Bošnjaka u Bosni i Hercegovini u mnogome će zavisiti od rezultata  popisa odnosno od broja onih koji se u etničkom smislu izjasne kao Bošnjaci. Posebno iz razloga što ovaj popis  dolazi u vremenu agresivnih i zlonamjernih kampanja sa ciljem da se realan procenat bošnjačkog naroda u strukturi bosanskohercegovačkog stanovništva svede na znatno manji broj procenata. Podmetanjem lažnih dilema Bošnjacima da se izjasne etnički kao Bosanci ili Muslimani, “popisni misionari”, pokušavaju ostvariti one ciljeve koje u protekloj agresiji i genocidu na Bosnu i Hercegovinu nisu uspjeli ostvariti Milošević i Tuđman i njihovi agenti u Bosni i Hercegovini. Zato Bošnjaci ne smiju dozvoliti ponavljanje zabluda sa ranijih popisa. Bošnjački narod je bitan za postojanje Bosne i Hercegovine kao zemlje i države, jer ako ne bi bilo Bošnjaka, onda u Bosni i Hercegovini nema istorijskog i konstitutivnog naroda, osim Srba i Hrvata. Negiranje prava Bošnjacima na samoidentifikaciju i samoodređenje je smišljeni cilj slabljenja Bosne i Hercegovine i njene podjele po srpskohrvatskom modelu.

Bošnjaci.Net: Kako tumačite činjenicu da jedan broj Bošnjaka, u nacionalnom lutanju i nerazlikovanju etničku i regionalnu pripadnost, te pod raznom propagandom namjerava se izjasniti kao “Bosanac”, iako znaju da će tako biti stavljeni u kategoriju „Ostali”, odnosno, da će svojim svrstavanjem u „Ostale” povećati procenat Srba i Hrvata i ugroziti pozicije i perspektive bosanstva, kao imenitelja zajedničkih interesa u Bosni i Hercegovini? Šta je uzrokovalo da ovi Bošnjaci osjećaju autošovinizam i da ne prihvataju ime sopstveog naroda, a prihvataju ime Bosanaca, koje niti je ustavna kategorija, niti je recipročno opredjeljenje Srba i Hrvata?

 

Ramić: Pojedinci i grupe u Bosni i Hercegovini će pokušati preko rezultata popisa stanovništva relativizirati zločine agresije i genocida i broj ubijenih Bošnjaka 1992-1995. godine. Posebno u entitetu Republici Srpskoj politički stablišment želi da umanji broj pripadnika druga dva naroda zbog podjele kolektivnih prava tri konstitutivna naroda u manjem entitetu. S druge strane zbog neadekvatnog djelovanja političkih, akademskih i drugih javnih predstavnika bošnjačkog naroda, te zbog nedovoljnog jedinstva unutar bošnjačkog narodnog bića, Bošnjaci nemaju jasnu sliku o značaju popisa i jasnog diferenciranja teritorijalnog, nacionalnog i vjerskog izjašnjavanja. „Popisni misionari“ u i van Bosne i Hercegovine imaju na raspolaganju više od sedam miliona dolara za stvaranje konfuzije oko bošnjačkog identiteta. Oni zagovaraju bosansku naciju i agitiraju da se Bošnjaci izjašnjavaju kao nacionalni Bosanci. Vrhunac agresivnosti „popisnih misionara“ je njihovo takozvano stanovište da svi oni koji smatraju da su Bošnjaci jedan, zaseban, bosanskohercegovački autohtoni narodni invidualitet, zagovaraju ideologiju bošnjaštva.

Bošnjaci nesmiju podleći zamkama muslimanstva i bosanstva. „ Popisnim misionarima“ poručujemo da nije riječ o ideologiji bošnjaštva, nego o uvažavanju činjenice da su Bošnjaci narodni individualitet s neupitnom narodnom samosviješću, historijom, tradicijom, kulturom, bosanskim jezikom, duhovnošću. Uzalud je posao „popisnih misionara“. Oni nemogu dovesti u pitanje bošnjačku narodnu samosvijest i zbiljsku društvenu egzistenciju jer će Bošnjaci na popisu izraziti i potvrditi svoj narodni bošnjački individualitet, svoj bosanski jezik koji svoju bitnost i bitisanost realizuju u bosanskohercgovačkom društvu i državi.

 

Bošnjaci.Net: Da budemo još jasniji i podvrdimo, šta preporučujete našem narodu kako da se izjasni popisu?

 

Ramić: Svaki Bošnjak mora biti svjestan da savjesnim izjašnjavanjem kao Bošnjak, koji govori bosanskim jezikom, ne dozvoljava rasparčavanje bošnjačkog naroda u geta. Svaki Bošnjak mora biti svjestan da bošnjaštvo nema alternativu. Izjašnjavanjem kao Bošnjak, koji govori bosanskim jezikom, potvrđujemo historijsku činjenicu da su Bošnjaci oduvijek bili državotvorno tkivo Bosne i Hercegovine. Samo bošnjački narod koji bude popisan predstavljat će temelj opstojnosti Bosne i Hercegovine, jer svi projekti pokušaja podjele Bosne i Hercegovine na srpsko-hrvatski dio koji su dolazili iz Srbije i Hrvatske polazili su od pretpostavke da ne postoji autentični bošnjački narod i pokušaja da se pripadnici bošnjačkog naroda podvedu silom pod pripadništvo hrvatskog ili srpskog naroda čime bi se stvorili potencijalni legitimitet za podjelu Bosne i Hercegovine. A, Bošnjaci bez domovine ne mogu, kao i što ne mogu bez bosanskog jezika, historije, kulture, duhovnosti, tradicije, običaja i Bosne i Hercegovine.

 

Bošnjaci.Net: Kako odgovoriti onima koji negiraju naciju, jezik, državu?

 

Ramić: Srpski i hrvatski nacionalni identiteti su održavotvoreni i pomagani od struktura srbijanskog i hrvatskog režima. Kao takvi čvrsto su utemeljeni u dovršenim procesima identifikacije religijskog i narodnog identiteta u jedinstveni identitet. Zato vrijeme Bošnjacima su nuđene brojne lažne identifikacije kako bi se oni odrekli svog identiteta. Takav odnos bio je u funkciji nastojanja da se Bosna i Hercegovina liši bitnog obilježja historijskog bošnjačkog individualiteta i da se u narodnom pogledu ona svede na zemlju u kojoj žive samo dva naroda i religijske grupe koje nemaju obilježja naroda. Iz ovoga se vidi koliko je apsurdno tjerati Bošnjake u bosanstvo. Zbog velike aktivnosti „popisnih misionara“ koji imaju cilj da Bošnjake utope u neodređeno značenje pojma Bosanci, što je teritorijalno, a nikako narodno ime, postaje jasno da se moramo veoma pažljivo i oprezno odnositi prema popisu. Bošnjaci su žrtve sistematskog razbijanja koje je produkovalo u bošnjačkom narodnom biću sindrom da se oni boje biti zajedno, da se boje biti Bošnjaci. Bošnjaci i bosanski jezik kojim govore, sporazumjevaju se međusobno i sa drugima i kojim sebe vežu sa svoju zemlju, teritoriju i državu, bili su zabranjivani samo zbog teritorijalnih pretenzija da se Bosna i Hercegovina podijeli između Srbije i Hrvatske. Dvadeset godina poslije historijskog vraćanja narodnog imena Bošnjak, Bošnjaci na popisu stanovništva potvrđuju i zauvijek pečate suverenitet nad svojom zemljom, teritorijom, državom i društvom u Bosni i Hercegovini i svojim narodnim imenom. U želji da žive u miru platili su cijenu genocida širom Bosne i Hercegovine. Sada imaju situaciju gdje im se pravnom silom pokušavaju nametnuti standardi koji nigdje u svijetu ne bi bili prihvaceni. Bošnjački odgovor onima koji negiraju narod, jezik, državu treba biti sljedeći: U potpunosti jedinstveni i bez popustljivosti prema bilo kome, Bošnjaci  jedinstveno i kolektivno upisuju da su Bošnjaci koji govore bosanskim jezikom. Takvim izjašnjavanjem oni održavaju svoj historijski, kulturni, tradicijski, politički kontinuitet, uvažavaju vlastitu povijest ostvarenu pod tim imenom, ispoljavaju odgovornost prema sebi i drugim narodima i nacijama, izražavaju samopoštovanje i samosvijest i porazuju negatore bošnjaštva, bosanskog jezika i bosanskohercegovačkog društva i države. Popisom se završava pobjednički ciklus odbrane i jačanja identiteta Bošnjaka, koji je započet u agresiji i genocidu. Popisom se završava proces progona imena Bošnjaka. Nakon ovog popisa više se neće moći Bošnjaci svoditi samo na religijsku skupinu.

 

I na kraju poruka

Poslije oružanog otpora agresiji i genocidu popis je najvažnija bitka. Popis je odbrana Bošnjaka i Bosne i Hercegovine i zato niko nema pravo ne odazvati se popisu. Bošnjaci se više neće nikada nikome pravdati za svoje ime, svoj jezik, svoju historiju, kulturu, tradiciju, svoju Bosnu i Hercegovinu. Poslije dobivene bitke u agresiji i genocidu kada su odbranili sebe i svoju domovinu, sada  će dobiti bitku i na popisu u korist svog narodnog suvereniteta na dobrobit svoje jedine domovine Bosne i Hercegovine. Zato nam se valja  upisati na listu naroda koji u večini nastanjuju Bosnu i Hercegovinu. To ćemo učiniti kao narod koji je svjestan sebe, svog jezika, svoje vjere, kulture i tradicije. Jačanjem bošnjačkog jedinstva ne dozvolimo da se popisom završi ono što se nije moglo agresijom i genocidom.

Izvor: www.bosnjaci.net

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes