PRAVO NA OBRAZOVANJE JE OSNOVNO LJUDSKO PRAVO

0
899

svjetski-bosnjacki-kongres-logo-325x200.1360082843.02

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog kongresa izdaje sljedeće

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Povodom sve učestalije diskriminacije Bošnjaka u našem manjem entitetu u Bosni i Hercegovini i grubog narušavanja njihovih osnovnih ljudskih prava i prava djece u osnovnim i srednjim školama širom spomenutog entiteta podsjećamo javnost da je:

1. Bosna i Hercegovina potpisnica Konvencije o pravima djeteta, usvojenoj 20. novembra 1989., na Generalnoj skupštini UN, u kojoj se između ostaloga, kaže: „Strane ugovornice ove Konvencije će poštovati i obezbeđivati prava utvrđena ovom Konvencijom svakom djetetu koje se nalazi pod njihovom jurisdikcijom bez ikakve diskriminacije i bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno, etničko ili socijalno porijeklo, imovinsko stanje, onesposobljenost, rođenje ili drugi status djeteta, njegovog roditelja ili zakonskog staratelja.“ Podsjećamo na stavke Konvencije: Član 2., Član 8., Član 14., Član 28. i Član 30. u kojima je zagrantovano pravo na slobodno obrazovanje, slobodno ispovijedanje vjere i izučavanje vlastite kulture i tradicije.

2.  Država Bosna i Hercegovina je potpisnik Konvencije o pravima djeteta,  Zakon o ratifikaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta (“Službeni list R BiH” broj 2/92 i 13/94) i Fakultativnog protokola o pravima djeteta, prodaji djece, dječijoj prostituciji i pornografiji, koji važi na temelju Odluke o ratifikaciji ovog Protokola (“Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, broj 5/02; samim tim je obavezna da učini sve kako bi ono što su obaveze prema djeci u potpunosti implementirala.

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid SBK-a najoštrije protestuje i osuđuje ponašanja nadležnih organa koji nastoje da se bošnjačkoj djeci onemogući školovanje na njihovom maternjem jeziku i ospori pravo na izučavanje predmeta koji tretiraju njihov nacionalni i kulturni identitet. Izražavamo našu zabrinutost zbog činjenice da nadležni organi države BiH koji se deklarativno zalažu za prava bošnjačke djece ne preduzimaju ništa ili nedovoljno kako bi se ova nepravda otklonila, a odgovorni pozvali na odgovornost. Roditeljima i djeci odajemo puno priznanje i ispoljavamo divljenje prema roditeljima i učenicama iz mjesta Vrbanjci kod Kotor Varoši i Konjević Polja kod Bratunca, koji na dostojanstven način protestuju tražeći svoja osnovna ljudska prava za obrazovanje djece.

Tražimo od svih onih koji su u prilici da im pomognu da to bez odlaganja učine. Djeca u državi Bosni i Hercegovini, bez obzira na nacionalnu, kulturnu i vjersku posebnost, imaju pravo da im se u njihova domovina učini sigurnim ambijentom za njihov nesmetan razvoj.

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid SBK-a poziva sve kulturne, političke, nacionalne i druge organizacije i institucije u BiH, ali i sve ljude dobre volje, u zemlji i svijetu, da stanu u odbranu legitimnih zahtjeva roditelja i učenika, da se jasno i nedvosmisleno suprostave Aparthejdu, diskriminaciji i segregaciji u manjem entitetu u BiH. Onemogućavanjem obrazovanja bošnjačke djece vrši se dovršenje i legitimacija genocida i etničkog čišćenja, a međunarodnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini šalje jasna poruka o nesvrsishodnosti njihovog djelovanja. SBK će obavijestiti sve relevantne, domaće i međunarodne, institucije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i tražiti od njih da se stane na put nastojanjima da se Bošnjacima onemogući da u svojoj zemlji uživaju prava koja im pripadaju.

 

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid SBK-a

 

Informativna služba SBK

 

 

 

 

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote