Predstavljena je misija Svjetskog bošnjačkog kongresa Konsultativnom Vijeću za zajednice i predsjednici Kosova Atifeti Jahijaga!

0
596

logo

Redovna sjednica Konsultativnog vijeća za zajednice (KVZ) pri uredu predsjednice Kosova, na kome je razmatran i usvojen izvještaj rada Vijeća za 2012. godinu, održana je danas u Prištini.

U 2012. godini akreditovane su NVO manjinskih zajednica od strane predsjednice Kosova koje su nominovale članove za KVZ, te je izvršen izbor novih članova KVZ-a po treći put od njegovog osnivanja 2008. godine, poslije proglašenja nezavisnosti Republike Kosova. Po zakonu i Ustavu Kosova bošnjačka zajednica u ovom Vijeću ima tri člana, u ovom sazivu dva člana su predstavnici civilnog sektora, Mejdin Saliji, zamjenik predsjedavajućeg KVZ-a i Izudin Sagdati, član Vijeća, a jedan član je zastupnica Parlamenta Kosova Duda Balje.
Bošnjački predstavnici su današnjoj sjednici informirali Vijeće, te posmatače mnogih amabsada i Evropske komisije koje redovno prate rad Vijeća, o formiranju Svjetskog bošnjačkog Kongresa i o posjeti delegacije ovog Kongresa Bošnjacima Kosova i o tribinama koje su nedavno održane u Prizrenu i Vitomirici.
Pročitana je deklaracija SBK i ciljevi njegovog osnivanja kao panbošnjačke ideje koja će povezivati sve Bošnjake cijeloga svijeta.
Po statutu Konsultativno vijeće za zajednice obavlja slijedeće funkcije:
– Pomaže u organizovanju i usklađivanju stavova zajednica i njihovih pripadnika u vezi sa zakonodavstvom, javnom politikom i programima od posebnog značaja.
– Služi kao forum za koordinaciju i konsultaciju među zajednicama i osiguravanje efikasnog funkcionisanja organizacija koje zastupaju zajednice u skladu sa pravilom o ponašanju koje se usvaja od strane Vijeća ;
– Pruža mehanizam za redovnu razmjenu između zajednica i državnih institucija;
– Pruža zajednicama mogućnost da sudjeluju u ranoj fazi zakonodavnih ili političkih inicijativa koje mogu biti pripremljene od strane Vlade ili Skupštine, da predlažu takve inicijative kao i da njihovi stavovi budu uključeni u relevantne projekte i programe, uključujući godišnju strategiju i izvještaj u skladu sa članom 13 Zakona o zajednicama i drugim relevantnim zakonima;
– Ispunjava zahtjeve za ostale obavezne konsultacije u vezi sa određenim pravnim aktima, kako je predviđeno Ustavom i zakonom;
– Omogućava zajednicama da sudjeluju u procjenjivanju potreba, izradi, praćenju i ocjenjivanju programa namjenjenim njihovim pripadnicima ili značajnim za njih;
– Daje preporuke tokom procesa odlučivanja u vezi sa raspodjelom sredstava, međunarodnih i izdvojenih iz budžeta Republike Kosovo, za projekte namjenjene zajednicama ili njihovim posebnim interesima;
– Doprinosi izvještajima koje će Vlada Kosova podnositi međunarodim institucijama o ljudskim pravima;
– Povećava svijest o potrebama zajednica i doprinosi skladnim odnosima između svih zajednica unutar Republike Kosovo.

(Info-KS)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes