PROBLEM DISKRIMINACIJE BOŠNJAČKE DJECE PRED EVROPSKIM SUDOM U STRAZBURU

0
544

indeksirajSarajevo, 11. Septembar 2014. god.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog kongresa najoštrije osuđuje Odluku Vlade RS-a da iz obrazovnog sistema isključi izučavanje bosanskog jezika.

Navedena odluka predstavlja grubo kršenje temeljnih ljudskih prava, primjer je diskriminacije i oduzimanja građanskih prava i nastavak etničkog čiščenja u manjem bh. entitetu.

Vlada Republike Srpske ovom odlukom stavlja prije svega van snage svoje temeljne pravne akte odnosno Ustav RS, Zakone u oblasti obrazovanja, a u potpunosti je izvršila pravnu anarhiju u Bosni i Hercegovini, budući da entitetski propisi moraju biti u skladu sa propisima države Bosne i Hercegovine.

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocida Svjetskog bošnjačkog jezika najoštrije osuđuje gore navedenu odluku koja predstavlja još jedan u nizu pokušaja da se Bošnjacima i ostalim narodima koji žive u manjem bh. entitetu oduzme temeljna ljudska prava.

Budući da je riječ o pravnoj anarhiji, a imajući u vidu činjenicu da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2001. godine donio presudu da entitetski propisi moraju biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, navedenu Odluku RS-a smatramo direktnim udarom na državu Bosnu i Hercegovinu, jer je Ustav BiH jasno normirao bosanski, srpski i hrvatski jezik službenim jezicima u Bosni i Hercegovini.
Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog jezika poziva nadležne institucije države Bosne i Hercegovine, međunarodnu zajednicu da zaustavi pravno nasilje institucija Republike Srpske po državu Bosnu i Hercegovinu i njezine građane.

Zajedničkim djelovanjem odgovornih institucija pitanje se mora iznijeti pred Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, jer vlasti Republike Srpske pored kršenja domaćih propisa grubo krše Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine ima karakter ustavnog principa i ima direktno dejstvo na sve propise u Bosni i Hercegovini.

Odbor za ljudska prava, prava žrtava rata i genocid Svjetskog bošnjačkog kongresa

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote