SENAT BANU: PRIORITET ZA HISTORIJSKE I KULTUROLOŠKE PROJEKTE SANDŽAKA

0
697

Senat BANU1Na svojoj redovnoj sjednici Senat Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti razmatrao je strategiju razvoja BANU u pogledu prijema novih članova i usvojio preporuku da se u redovni, dopisni i počasni sastav Akademije primi određeni broj članova shodno kriterijumima i potrebi.

Članovi Senata jednoglasno su usvojili zaključak sa preporukom o neophodnosti ažuriranja rada u odjeljenjima Akademije.

Nakon opsežnog razmatranja stanja u Sandžaku, Senat je usvojio prijedlog da se historijski i kulturološki projekti od važnosti za Sandžak uvrste u prioritete Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Senat BANU2

(BANU)

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote